SAL7368, Act: V°161.3 (329 of 738)
Search Act
previous | next
Act V°161.3  
Act
Date: 1475-01-03

Transcription

2019-04-27 by Mi-Je Van Gils
Allen den ghene(n) (et)c(etera) doen cond dat lijsbeth troest na(tur)like dochter/
ru(m)mens drieschs heeft geconstitueert gesedt volcome(n) macht p(ro)cu(ra)cie/
en(de) auctoriteit gegeve(n) janne van hondshe(m) sone wijlen jans alle/
en(de) yegewelke hue(r) saken questien en(de) gescillen alle hue(r) jairguld(en)/
sculden opcomi(n)gen p(ro)fite(n) vervalle(n) goede(n) beruerlic en(de) omberuerlic/
in meliori for(ma) p(ro)mitt(ens) rat(um) salvo iusto calculo ja(nuar)[ii] t(er)cia
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-10-04 by Jos Jonckheer