SAL7368, Act: V°170.5 (353 of 738)
Search Act
previous | next
Act V°170.5  
Act
Date: 1475-01-12

Transcription

2019-05-23 by Mi-Je Van Gils
It(em) den dach van rechte die op hede(n) diende tussche(n) m(eester) ja(n)ne/
lobbe ende willem(me) de coni(n)ck is uuytgesedt tot van hede(n) ov(er)/
acht dage(n) naestcomen(de) om alsdan te diene(n) gelijck hij op/
hede(n) gedient soude hebben roelants vos januar(ii) xii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-10-04 by Jos Jonckheer