SAL7368, Act: V°223.1 (483 of 737)
Search Act
previous | next
Act V°223.1  
Act
Date: 1475-03-03

Transcription

2021-04-18 by helga peeters
It(em) bijde(n) rade vander stadt es come(n) katlijne va(n) raveschote/
die wijf es claus uuyte(n) lyemi(n)gen briede(r) inde(n) rooden/
leeu inde borchstrate te kennen geven(de) met eenige(n) van/
huers mans en(de) hue(re)n magen hoe de selve claes bijder gods gave(n) alsoe gestelt es int tfaelge(re)n va(n) zijne(n) sinne(n) en(de) me(m)or(ien) dat/
hij zijn sake(n) hem en(de) zijne(n) goede(n) en(de) state aengaen(de) niet en/
soude conne(n) besorge(n) en(de) ware(n) also gescape(n) met alle(n) te quiste en(de)/
shuers te uuyte(ne) te gae(n) het en wa(r)e dat huer bijde(n) rade vand(er)/
stadt v(er)sien werde en(de) remedie gedae(n) dair om zij en(de) de/
selve huer vriende oetmoedelijck bade(n) alsoe eest dat de stad/
vander geleghenth(eit) vande(n) p(er)soen en(de) state des voirs(creven) claes te/
volle(n) gheinformeert zijnde die bevonde(n) es sulck als voirscr(even)/
steet in sulke(n) hue(re)n rade ov(er)drage(n) en(de) get(er)mineert heeft voir/
reden(en) en(de) recht dat de voirscr(even) katlijne va(n) raveschote met/
goessen(e) vande(n) speelhove(n) die huer tot eene(n) mo(m)boir inde stad/
va(n) hue(re)n man bijder stad rade gestelt w(er)t alle hue(r) saken/
die zij te loven(e) oft onder tgherichte vander stat te doen/
mocht hebbe(n) in ae(n)legg(er)s oft v(er)weerd(er)s stad vorde(re)n sal moege(n)/
en(de) beleyde(n) In alle der manie(re)n de voirs(creven) claes en(de) zij te/
same(n) soude(n) moege(n) doe(n) oft hij wael in kynnesse(n) en(de) me(m)or(i)[en]/
wa(r)e ende p(ro)cur(eur) een oft meer stelle(n) die gelijck hen macht/
en(de) auct(ori)teyt sulle(n) hebbe(n) In pleno consilio m(ar)cii t(er)cia
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-10-18 by Jos Jonckheer