SAL7368, Act: V°226.1 (489 of 737)
Search Act
previous | next
Act V°226.1  
Act
Date: 1475-03-07

Transcription

2021-04-26 by helga peeters
Vanden questien ende geschille(n) wesen(de) eenichssins tot dese(n)/
daghe toe tusschen goessen(e) vanden ynde ter eender zijde(n)/
ende pauwelse de cuype(re) ter ande(re) om seke(re) steyne(n) werck/
dat de voirs(creven) pauwels tande(re)n tijde(n) gecocht soude hebbe(n)/
teghe(n) den selve(n) goessen(e) en(de) des dien aencleeft ende/
voirt van alle(n) geschillen die tussche(n) hen tot op heden/
uuytstaen moeghen in eeniger wijs hebben hen de selve/
p(ar)tien gesubmitteert in segghe(re)n ende vriendelijcke yffene(re)n/
te weten de voirscr(even) goessen in joese beyart en(de) wille(m)me/
claes en(de) pauwels in meest(er) matheeuse de layens ende/
ghorijse de cuype(re) in sulker wijs dat de p(ar)tien hue(r) gebreke(n)/
in alle(n) zijde(n) ende elck op zijn v(er)antweerde(n) dairop mo(n)deli(n)ge/
doen sulle(n) den voirs(creven) segghe(re)n op zijn sondaghe naestcomen(de)/
dair toe zij in wed(er)zijde(n) dach neme(n) sele(n) om dat te doene/
Ende sele(n) de selve segghe(re)n d(air)op hue(r) uuytsprake doen op/
dat zijs eens zijn tusschen dat ende sinte g(er)truyde(n) dach d(air)na/
ende oft zijs niet eens en worde(n) souden zij eene(n) ov(er)man/
d(air)inne moeghen neme(n) die zijn uuytsp(ra)ke dairaf doen/
soude tusschen dat en(de) des sondaichs nae sinte g(er)truyden/
dach promitt(entes) rat(um) ende oft p(ar)tien segge(re)n gebrake/
ande(re) gelijcke in die stadt te moige(n) nemen cor(am) vos/
heykens marcii vii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-10-18 by Jos Jonckheer