SAL7368, Act: V°272.2 (586 of 738)
Search Act
previous | next
Act V°272.2  
Act
Date: 1475-04-14

Transcription

2019-01-30 by eugenia knops
It(em) jan do(m)martin sone wijlen pasquets de do(m)martin/
woenen(de) te linshain inden name en(de) voir hem selven/
als p(ri)ncipael ende oic als hem hier inne v(er)mechtichende/
voir jouffr(ouwe) gielise zijnd(er) moeder weduwe des voirscr(even)/
wijlen pasquets heeft gelooft he(re)n gielise camesijn/
canonic en(de) goffine de clemodial rintmeest(er) der cap(it)len/
van sinte bartelmeeus te luydic tot behoif der selver/
cap(it)len te voldoene tonderhouden en(de) te volvue(re)n wel/
en(de) volcomelic alle en(de) yegewelke pointe(n) ar(ticu)[len] besprek(en)?/
gelufte(n) (con)dicien en(de) (con)vencie(n) bij zijne(n) vors(creven) vad(er) e(n)nichsins/
gelooft ge(con)dicioneert oft bevorweert begripe(n) inden/
scepen(en) brieve(n) van loven(en) vand(er) pechting(en) der goede/
chijse rinte(n) en(de) thiende(n) der vors(creven) he(re)n te linshain/
vors(creven) geleg(en) vand(er) daet xiiii[c] twee en(de) tseventich/
nove(m)br(is) xiii daer desen tegenwoirdig(en) l(ette)ren aen gea(n)nexeert?/
sijn talle(n) tid(en) en(de) t(er)mijne(n) alse die valle(n) en(de) verschine(n)/
sele(n) quol(ibet) ass(ecutu)[m] cor(am) roelofs langrode ap(ri)lis xiiii
ContributorsMi-Je Van Gils , kristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-10-25 by Jos Jonckheer