SAL7368, Act: V°29.2 (51 of 738)
Search Act
previous | next
Act V°29.2  
Act
Date: 1474-07-15

Transcription

2018-11-18 by Mi-Je Van Gils
It(em) jan dillen peter de becke(re) en(de) jan bogart pelsmakers hebben/
gelooft indivis(im) goirde barts briede(r) alse van alsulk(en) hondert/
xvii crone(n) ii(½) stuv(er)s te xxiiii stuv(er)s elke crone alse de selve goird/
opten wissel heeft gesedt en(de) de welke hij mits desen (con)senteert te/
volgen en(de) gegev(en) te wordde(n) den voirs(creven) p(er)sone(n) tot der cooplieden/
oesterling(en) en(de) ande(re)n behoif nae inhout hue(re)r boeken den welken/
jan wijlen de becke(re) diemen hiet van merchten(en) in reste tande(re)n/
tiden sculdich bleven es Dat zij tusscen dit en(de) sinte m(er)tensmisse/
naistcomen(de) den selven goirde van dien pe(n)ningen rekeni(n)ge bewijs/
en(de) bescheit doen selen den rechte genoech sijnde aen wien en(de) in wat/
en(de) wiens sculden die gegaen en(de) bekeert sijn en(de) hoe vele aen elke(n)/
p(ro)ut Voort hebben de vors(creven) drie gelovers gelooft dat zij de weduwe/
en(de) erfgename(n) des voirs(creven) wijlen jans van merchten(en) los ende/
schadeloes houde(n) selen van alle tgene dair voe(r) hij borghe/
staen mochte voer der vors(creven) cooplieden goede oest(er)linge en(de) ande(re)/
cor(am) roelants heykens roelofs julii xv
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-09-06 by Jos Jonckheer