SAL7368, Act: V°359.2-R°360.1 (732 of 736)
Search Act
previous | next
Act V°359.2-R°360.1  
Act
Date: 1475-06-

Transcription

2022-10-30 by helga peeters
Dit zijn de goede/
Inden yerste(n) tderdel va(n) i boend(er) lants gelege(n) inde p(ro)ch(ie) va(n) jachelet/
ter plaetsen geheten scrontain? mortier tussce(n) den goede(n) lamb(er)t/
hellin en(de) neven een boend(er) lants eens gehete(n) vadoul soens/
wijle(n) jaq(ue)maerts wilen bertram It(em) i boend(er) lants gelege(n) bove(n)/
euchebaix tussce(n) den goeden willems van glymes in deen/
zijde en(de) de goede(n) van harbatez in dandere It(em) een half boend(er)/
lants gelege(n) ter voirs(creven) plaetsen geheten scrontain? mortier tussce(n)/
wouter rape in deen zijde en(de) der erfg(enamen) jacops wile(n) mo(m)mart/
in dandere It(em) i dach(mael) lants gelege(n) tusscen de goede des voirs(creven)/
wijlen jacops in deen zijde en(de) den goede(n) van harbatez p(ar)te ab/
alt(er)a It(em) tderdel van i boend(er) lants gelege(n) tussce(n) de(n) wech gaende/
van dongelbert van te glymes tusscen den goeden jacops del/
piere in deen zijde ende den goeden symoens le corbesier in/
dander zijde It(em) tderdel van eene(n) boende(r) lants gelegen bove(n) eu/
chebaix tusscen den goeden tscloesters van heileshem in deen zijde/
en(de) den goeden colijns sone pirar colin van dongelbert in dander/
zijde It(em) (½) boend(er) lants gelegen boven dbosch jans wile(n) braba(n)t/
tusscen den goeden der erfgenamen wout(er)s wilen rape in deen/
zijde en(de) den goeden tscloesters vander rameyen in dand(er) zijde/
It(em) drie dach(mael) lants gelegen neve(n) den wech gaende van don/
gelberge te jachelet in deen zijde en(de) den goeden d(er) erfgename(n)/
des voirs(creven) wilen willems rape in dande(r) zijde It(em) i boend(er) lants/
gehete(n) bonnir bustin neven den goede(n) symoens le corbesier/
It(em) (½) boende(r) lants gelegen neven tvoirs(creven) boender lants tussce(n) de(n)/
goeden der arme(n) van jaucelet It(em) tderdel van i boende(r) lants/
gelegen tusscen den goeden jans mahaul in deen zijde en(de) de/
lande vand(er) rameyen in dande(re) It(em) tderdel van eene(n) boende(r)/
lants gelegen bove(n) de langehaghe tusscen de(n) goeden symoens le/
corbesier in deen zijde en(de) den wech gaende van jaucelet ter/
moelen weert van dongelbeert in dande(re) It(em) (½) dach(mael) lants gelege(n)/
te poillutfosset neve(n) de(n) goeden van herbatez gelijc dat die/
goede gelege(n) zijn te jachelet luttel meer oft min ind(er) mate(n)
//
houdende It(em) i dach(mael) lants gelege(n) inde p(ro)ch(ie) van dongelbert/
ter plaetsen geheten sur le sentier de glymes tussce(n) den/
goeden fis pierart in deen zijde en(de) der p(ro)chiaenscap van/
jaucelet in dande(re) It(em) i dach(mael) lants gelege(n) te dongelb(er)t voirs(creven)/
op den wech van jaucelet tussce(n) de(n) goede(n) symoens le cor/
bisier in deen zijde en(de) den voirs(creven) wech van jacelet in dande(re)/
It(em) i ander stuc lants gelegen op de(n) voirs(creven) wech va(n) jacelet/
tusscen de(n) goeden marien del roylle in deen zijde en(de) de(n) goede(n)/
van herbatez in dande(re) It(em) i mudde tarwen der mate(n) va(n) lov(en)/
erfs pachts alle jare tsinte andriesmisse ap(oste)ls te betalen aen/
ende op i boend(er) lants dat jan fis dien te houden plach/
gelegen inde p(ro)chie van dongelb(er)ge ter plaetsen geheten/
longehaye int lant van brocquit neve(n) den goeden des cloest(er)s/
van vrouwep(er)ck
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-11-01 by Jos Jonckheer