SAL7368, Act: V°51.3 (96 of 738)
Search Act
previous | next
Act V°51.3  
Act
Date: 1474-08-16

Transcription

2020-06-24 by Mi-Je Van Gils
Allen den ghenen (et)c(etera) doen cont en(de) te weten dat op heden katlijne/
van lieshout weduwe jans wijlen van quaderebbe willem van percke/
piercke en(de) lijsbeth hoeghelinx zijn weerdynne en(de) henric hoegelincx/
hue(r) brueder ge(con)stitueert gesedt volcomen macht p(ro)cu(ra)cie ende/
auctoriteit gegev(en) hebben henricke vand(en) savelpoele Te v(er)volge(n)/
texeque(re)n te beding(en) met rechte te wynne(n) te verliesen trecht en(de)/
actie der vors(creven) p(er)sone(n) van eene(n) dach(mael) lants geleg(en) buyte(n) de/
p(ar)cporte bij cruce aldair tusscen zeke(re) lande der jouffr(ouwe) zedelers/
die peter vand(en) poele dair hult ter eender sijde(n) en(de) de goede/
pauwels vand(en) bossche ter ande(re) Ende oic van eene(n) vie(re)ndeele/
lants binnen loeven(en) aende p(ar)cporte bij trattestreetken geleg(en) tussce(n)/
de goede pet(er)s vand(en) bossche ter eender sijden en(de) machiels/
van breetsijp ter ande(re) welke goede mathijs machiels nu/
houden(de) es en(de) toe te behoe(re)n plaghen janne wijlen jordens hue(re)n/
neve ende allet ghene dair inne te doene (et)c(etera) P(ro)mitt(entes) rat(um)/
salvo iusto calculo Et d(i)c(t)i (con)stituen(tes) p(ro)mis(eru)[nt] d(i)c(t)o henrico satisface(re)/
q(ui)lib(et) ip(s)or(um) p(ro) p(ar)te sua et s(e)c(un)du(m) porc(i)on(em) et accione(m) quas h(abe)re p(re)tendit/
in eisd(em) bonis de salar(io) suo r(ati)onabili isti(us) p(ro)secucio(n)is cor(am) meldert/
burg(imagistro) roelants langrode aug(usti) xvi
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-09-06 by Jos Jonckheer