SAL7368, Akte: V°96.3 (187 van 732)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte V°96.3  
Act
Datum: 1474-10-25

Transcriptie

2019-02-24 door Mi-Je Van Gils
Allen (et)c(etera) doen condt ende te wete(n) dat opden dach van/
heden datu(m) van desen voir ons come(n) es in prope(re)n p(er)sone/
her wouter datin p(ri)este(r) ende heeft geconstitueert gesedt/
volcome(n) macht procu(r)acie ende auc(tori)teyt gegeve(n) colin de/
ronchin hoofmeeste(r) tshe(re)n van chantrain alle en(de) yegewelke/
zijn saken questien ende gescille(n) die hij uuytstaen(de) heeft oft/
namaels hebbe(n) soude moeghe(n) voir wat gherichte gheestelijck/
oft weerlijck dat dat zijn oft gebue(re)n mochte alle desselfs/
he(re)n wout(er)s jairgulde(n) sculde(n) opcomi(n)ge(n) ende v(er)valle(n) In meliori/
forma Ende voirtane g(e)n(er)alijck ende spe(ci)alijck d(air) inne te/
doene en(de) te vorde(re)n Promitt(ens) ratu(m) cum p(otes)tate subst(ituen)[di]/
octobr(is) xxv
Nagekeken doorJos Jonckheer
ModeratorJos Jonckheer
Laatste update:: 2016-09-13 door Jos Jonckheer