SAL7369, Act: R°22.1 (43 of 721)
Search Act
previous | next
Act R°22.1  
Act
Date: 1475-07-21

Transcription

2019-08-28 by Karel Embrechts
It(em) arnd weyn en(de) anthonijs vand(er) balct gebruede(re)n wettige sone(n)/
willems wijlen vand(er) balct inden name van hen selven ende oic/
van edewairde cruypelant hue(re)n zwag(er) en(de) ka(tlij)[nen] vand(er) balct zijnd(er)/
weerdynnen beyde nu absent zijnde die welke de selve drie gebrued(ere)n/
hier toe gelooft hebben te vervangen in p(rese)ncia hebben gekint ende/
gelijdt dat jouffr(ouw) katheline weduwe wout(er)s wijlen vand(en) tymple/
en(de) jacop hue(r) sone mits der betaling(en) van xxv crone(n) die de selve/
jouffr(ouw) en(de) huer sone den voirs(creven) weyne tot behoif van hem selve(n) en(de)/
oic vand(en) ande(re)n zijne(n) [vors(creven)] medeplege(re)n en(de) als der selver sijnder medeplege(re)n/
p(ro)cue(re) gedaen heeft zoe dat blijct bij sijnder quitan(cie) dair af voir scepen(en)/
van loven(en) gegev(en) opte(n) xxiiii[te(n)] dach no(vem)[br(is)] lestled(en) ende oic mits/
den xxv crone(n) die de selve jouffr(ouw) en(de) hue(r) sone noch zeder ter vors(creven)/
p(er)sone(n) behoif oft der gheenre dair toe recht hebben(de) opde(n) wissel/
gesedt hebben gedraghen(de) tsamen vijftich crone(n) hen volcomelijc/
geheelijc en(de) alte male voldaen heef hebben vernuecht en(de) ge(con)tenteert/
van alsulken vijftich crone(n) te xxiiii stuv(er)s tstuc alse den selven/
gebrued(ere)n en(de) hue(re)n swag(er) sculdich wae(re)n te volge(n) en(de) bijden vors(creven)/
wed(uwe) en(de) hue(re)n sone opgeleecht te wordde(n) tot seke(re)n overleden(en) t(er)mijne(n)/
uut crachte van eene(n) tractaete voir scepen(en) van loeven(en) g tussce(n)/
hen gepasseert opte(n) vi dach septembri lestled(en) Scelden(de) dair/
af volcomelic quite de selve wed(uwe) hue(re)n sone hue(r) erfgename(n)/
en(de) nacomeling(en) en(de) hue(r) goede p(ro)mitt(entes) null(atenus) alloqui s(ed) war(andizare)/
cor(am) meldert reth(eman) julii xxi
ContributorsKristiaan Magnus
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-08-31 by Xavier Delacourt