SAL7369, Act: R°270.3-V°270.1 (492 of 721)
Search Act
previous | next
Act R°270.3-V°270.1  
Act
Date: 1476-03-11

Transcription

2018-03-19 by Karel Embrechts
It(em) de voirscr(even) jannes heeft gekint en(de) gelijdt dat/
hem mijn jonch(e)r van meldert voirscr(even) volcomelijck en(de)/
altemale gheconte(n)teert v(er)nuecht en(de) te vreden gestelt heeft/
va(n) alle(n) hueringe(n) dienste(n) pijne moeytte(n) arbeyde en(de) van/
allen ande(re)n sake(n) stucken eyssche(n) sculde(n) oft optichte(n) d(aer)inne
//
de selve jonch(e)r te hemw(er)t gehoude(n) mocht zijn van/
dat de selve joh(ann)es zijn diene(r) en(de) rentmeest(er) heeft geweest/
en(de) dat hij d(aer)inne gevacheert oft uuytgeleecht mach/
hebben oft e(n)nichssins d(aer)inne gheoccupeert en(de) last gehadt/
p(ro)mitt(ens) pro se et suis succ(essoribus) eu(n)dem domicellu(m) libertu(m)/
neq(ue) eius bona ac succ(essoribus) exinde de cete(r)o null(atenus) alloqui/
sed war(ans) cor(am) eisdem
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-09-07 by Xavier Delacourt