SAL7369, Act: R°320.3-V°320.1 (567 of 721)
Search Act
previous | next
Act R°320.3-V°320.1  
Act
Date: 1476-04-24

Transcription

2019-05-11 by Karel Embrechts
It(em) want h(ier) af noch op heden ande(r) brieve gemaict sijn/
voer wet van velthem d(aer)mede dese lijfrinte besedt is/
biden voers(creven) henr(icke) huldeg(ar)den op seke(r) sijn erfgoede ald(aer)/
gelegen nae inhout der brieve d(aer) af sijnde soe es dat/
gesciet ter meerd(er) vesticheyt des voers(creven) raes en(de) pet(er)s/
Op vuege dat zij ki(n)nisse hebben sullen hen altijt te behulpe(n)/
mett(er) voers(creven) hofguedinghe opde onderpande oft met dese(n)/
scepen(en) brieve voers(creven) oft met beide(n) dwelc hen best gelieft/
behalve(n) datmen met eender betalingen quijt sijn sal
//
En(de) de voers(creven) henr(ic) huldeg(ar)d(en) heeft geloeft evenverre hij/
als kerckmeest(er) van velthem e(n)nige pe(n)ninge gecreghe in/
sijne(n) handen der selver kercken toebehoeren(de) dwelcmen/
in betalingen en(de) lossingen van des voerscr(even) steet mocht/
laten come(n) in e(n)nigher manie(re)n dat hij dat d(aer) inne bringe(n)/
sal en(de) laten come(n) cor(am) eisdem
Contributorskristiaan magnus , kristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-09-07 by Xavier Delacourt