SAL7369, Act: R°351.2-R°352.1 (639 of 721)
Search Act
previous | next
Act R°351.2-R°352.1  
Act
Date: 1476-05-20

Transcription

2021-02-05 by Karel Embrechts
Item zijn gebleve(n) ende gevallen der voirs(creven) jouffrouwe/
marien vander borch in hue(re)r deylinge(n) de goede chijse/
en(de) pachten hier nae volgen(de) Te weten(e) ierst thoff/
mette(n) huysen hove(n) schue(re)n stallen bogarden wynnen(de)/
landen heyden bosschen en(de) allen ande(re)n toebehoirte(n) gelijc/
dat gelege(n) is inde prochie van kerckem geheete(n) thoff
//
van velphove(n) ende de voirs(creven) wile(n) vrouwe katlijne/
in hue(re)r levend(er) tijt te besitten plach ende nu in pechti(n)gen/
houden(de) is henric vredericx som leene en(de) som chijsgoet/
wesen(de) Item vijfthien boende(re)n min een dachmael/
harts boschs gelegen ald(aer) in eene(n) stucke It(em) een cleyn/
elsenbosschelken houden(de) omtrint een half dachmael/
geheete(n) den cleyne(n) vossenberch It(em) negen boende(re)n elsen/
bosch gelege(n) in eene(n) stucke bijde bosschen voirs(creven) Item/
noch een cleyn elsenbosschelke(n) gelegen ald(aer) houden(de)/
omtrint een half dachmael dair eene tiechelrie/
op te staen plach som leene som tsijs goede wesende/
Item acht gansen outs chijs op seke(r) goede willems vaes/
te kerckem voirs(creven) gelege(n) Item sesse gansen oic outs/
chijs op seke(r) goede en(de) panden gorts van balen oic te/
kerckem gelege(n) It(em) iiii cap(uynen) ende iiii d(enieren) loev(ensch) op/
seke(r) goede der kinde(re)n van thiene(n) oic te kerckem gelege(n)/
al ten chijse gehouden opden co(m)mer en(de) last uute(n) voirs(creven)/
chijs goede(n) gaen(de) te weten(e) seven mudd(en) rocx den/
goidshuyse van hee(re)np(er)cke twintich mudd(en) rocx en(de)/
sesthien gouden ryns guld(en) der weduwen wouters wilen/
vand(en) tymple ende vijf s(cellingen) loev(ensch) al erfchijs en(de) pachts/
den cloester van ynden bove(n) aken Item zijn noch/
gevallen en(de) gebleven der voirs(creven) jouffr(ouwe) marien in hue(re)r/
deylinge(n) de goede chijsen en(de) pachten hier nae volgen(de)/
Te weten(e) ierst drie dachmalen bosch gelegen/
tassent in eene(n) stucke Item een dachmael bosch/
gelege(n) ter plaetsen geheete(n) oudehage Item een/
boender bosch gelege(n) ter bueken gelijc de voirs(creven) wilen/
vrouwe katlijne de voirs(creven) drie stucke(n) bosch inde(n)/
voirs(creven) plaetsen voe(r) tsijs goet houden(de) was op den/
co(m)mer van v d(enieren) loev(ensch) en(de) acht pl(a)c(ken) outs chijs Item/
de heerlich(eit) van acht manscapen metten bedrive/
dair af onder erps en(de) quaderebbe gehouden te leene/
vand(en) hertoge van brabant Item eene(n) halven sack/
rocx thiensch(er) op seke(r) goede gelege(n) te wulveshem
//
toebehoe(re)nde s(in)[t] ewouts outae(r) in s(in)[t] g(er)mains kercke/
te thiene(n) [tsijs goet] It(em) in diversen ouden chijse sessendertich/
cap(uynen) xx s(cellingen) iiii d(enieren) loev(ensch) ende twee p(er)tkoe(re)n leens/
op seke(r) goede en(de) pande gelege(n) tassent inde p(ro)chie/
va(n) wespelaer metter heerlicheyt van goeden(e) ende/
ontgoeden(e) ald(aer) Hanc quoq(ue) et sat(isfacere) om(n)es except(is)/
d(i)c(t)is d(omi)no joh(anne) et eius (con)th(orale) uts(upra) p(ro)ut eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-09-13 by Xavier Delacourt