SAL7369, Act: R°367.2 (672 of 721)
Search Act
previous | next
Act R°367.2  
Act
Date: 1476-06-06

Transcription

2021-02-10 by Karel Embrechts
It(em) joes de pape ende henrick sceymans natuerlijk als/
p(ro)cur(eur)s ende inden name en(de) van wegen everarde de pape/
in p(rese)ncia hebben gekint en(de) gelijdt openbaerlijck dat zij va(n)/
janne blanckart volcomelijck v(er)nuecht en(de) voldae(n) zij(n) va(n)/
dier crone(n) lijfpen(sien) te wete(n) de helcht va(n) twee cronen/
lijfpen(sien) die den voirs(creven) ever(arde) en(de) wile(n) zijne(n) wive yege(n) den/
voirs(creven) janne in deylinge(n) viele(n) voir scepen(en) va(n) loven(en) no(vem)[br(is)]/
iiii a(nn)[o] lxvii en(de) die henr(ic) huweels met zijne(n) borge(n) sculdich/
ware(n) Scelden(de) vander selver cro(nen) inden name en(de) va(n) wege(n)/
als voe(r) volcomelijck quijt den voirs(creven) janne zijn goede en(de)/
nacomelinge Promitt(entes) null(atenus) alloqui sed war(andizare) abs(oloens)/
py(n)nock reth(eman) junii vi
Contributorskristiaan magnus
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-09-13 by Xavier Delacourt