SAL7369, Act: R°85.1 (155 of 721)
Search Act
previous | next
Act R°85.1  
Act
Date: 1475-10-13

Transcription

2020-01-12 by Karel Embrechts
Cond zij eene(n) yegelijke(n) dat voe(r) ons scepen(en) van loeven(en) hier/
onder genoemt gestaen hebben in p(er)sone philips vand(en) nuwenhove/
rintm(eerste)r ons gened(ichs) hee(re)n shertoge(n) van bourg(oign)[en] ende van brab(ant) (et)c(etera)/
int quart(ie)r van loeven(e) peter vand(er) hoeven vleeschouwe(r) arnt/
scrijne scepman ende claes boene oic vleeschouwe(r) verhalen(de)/
hoe dat onlancx seke(r) co(m)missarijse ons voirs(creven) gened(ichs) hee(re)n/
gep(ra)ctiseert hebben aen div(er)se p(er)sone(n) ingeseten(en) vand(er) stad/
van loeven(en) seke(r) leeni(n)ge van so(m)men van pe(n)ningen tot/
desselfs ons gened(ichs) hee(re)n behoef hen gedaen te werden en(de)/
onder ande(r) aen janne van oppendorp sone wilen jans de/
so(m)me van driehondert vijfthien ryns guld(en) tstuc te viertich/
gr(oten) vlem(sch) om die ten t(er)mijne(n) nae bescreve(n) weder te/
werden betaelt en(de) gerestitueert Soe hebben hen de voirscr(even)/
ph(ilip)s pe(ter) arnt ende claes p(ro)per en(de) p(ri)ncipael sculders hier/
af gemaect ende bekint te wesen Gheloven(de) ongesundert/
onverscheiden ende een voir al den voirs(creven) ja(n)ne van opp(endorp)/
de voirs(creven) so(m)me op te leggen ende te betalen deen helicht/
vand(en) hoochtide van kersmesse naestcomen(de) over een jaer/
ende dander helicht ten hoechtide van kersmesse dat/
dan d(aer) nae volge(n) sal telcke(n) t(er)mijne als wettige en(de)/
verwonne(n) schout sonder e(n)nige exceptie oft behulp hier/
jege(n) te neme(n) oft te gebruken in e(n)nig(er) manie(re)n En(de) hier/
af hebben gelooft oic ongesundert de voirs(creven) ph(ilip)s rintmeest(er)/
pet(er) vand(er) hoeve(n) en(de) arnt scrijne den voirs(creven) clase boene/
scadeloes te ontheffen(e) ende de voirs(creven) philips rintmeest(er)/
heeft voirt gelooft den voirs(creven) pete(re)n en(de) arnde scadeloos van/
desen te ontheffen Die getuygen sijn qui(n)ten couckeroul en(de)/
gord reth(eman) scepen(en) van loeven(e) voe(r)g(enoemt) den derthiensten dach/
van october int jaer (et)c(etera)
ContributorsKristiaan Magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-08-31 by Xavier Delacourt