SAL7369, Act: V°161.2 (297 of 721)
Search Act
previous | next
Act V°161.2  
Act
Date: 1475-12-12

Transcription

2020-09-02 by Karel Embrechts
Want gord hanckart als geleit nae den rechte der stat van loeven(e) uut/
machte van scepen(en) brieve(n) van loeven(e) over lang gemaict en(de) gepasseert voer/
zijn wettich gebrec van eenen sacke corens lijfrente(n) van vijf jae(re)n/
verloopen tot allen den goeden beyde have en(de) erve gorts wijlen de/
raet opde(n) dach van heden hadde doen bescrive(n) de wettige kinde(re)/
des vors(creven) wijlen gorts de wettige manne(n) en(de) mo(m)bo(r)en der dochte(re)n/
desselfs ende oic de weduwe en(de) kinde(re) gheerts wijlen de scoesittere/
die hem ongebruyc dede(n) aen alle de vors(creven) goede tot welken daige/
gheen van hen gecompareert en es Den vors(creven) geleydden altijt/
p(ro)cede(re)nde soe wijsden de he(re)n scepen(en) van loeven(e) ter maniss(en) smeyers/
voer een vo(n)nisse trescript vand(en) bailiu van geldenake yerst gevisenteert/
hebben(de) datme(n) den vors(creven) gorde hanckart vand(en) vors(creven) goede(n) houde(n) sal inde/
macht van sijne(n) beleide vors(creven) soe verre dat noch voir hen come(n) is cor(am)/
meldert abs(oloens) oud(erogghe) reth(eman) decembr(is) xii
ContributorsKristiaan Magnus , kristiaan magnus
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-06 by Xavier Delacourt