SAL7369, Act: V°365.3 (668 of 721)
Search Act
previous | next
Act V°365.3  
Act
Date: 1476-06-06

Transcription

2021-01-08 by Karel Embrechts
Allen den ghene(n) (et)c(etera) doen condt dat vranck py(n)nock/
ende heeft geconst(itueert) uuyt crachte va(n) procu(r)acien en(de) mechtich(eit)/
hem tande(ren) tijde(n) te wete(n) a(nn)[o] lxix julii xi gegeve(n) als clerc/
doen t(er) tijt vand(er) tafele(n) sheylichs gheest va(n) loven(en) bijden/
mo(m)boirs en(de) proviseurs vander selver tafele(n) en(de) oick uut/
crachte vand(er) clausule(n) d(aer)inne begrepe(n) va(n) te moege(n) substitue(re)n/
eene(n) oft meer p(ro)cur(eur)s in zij(n) stat gesubstitueert geset/
macht en(de) auc(tori)teyt gegeve(n) henr(icke) sceyman pete(re)n va(n) dor(ma)le/
willem(me) de wynne geh(eten) van schore aut alt(eri) Te mane(n)/
teyssche(n) opte bue(re)n en(de) tontfange(n) alle alsulke reste(n) en(de)/
ombetaelde sculde(n) va(n) chijse rinte(n) pachte(n) en(de) ande(re)n/
hoedanich die zij(n) alse hem bij tijde(n) dat hij clerc was/
gevalle(n) en(de) v(er)schene(n) moege(n) zij(n) en(de) ombetaelt zij(n) in en(n)g(er)/
manie(re)n va(n) des heylichs gheest goede(n) d(aer) voe(r) te pande(n) (et)c(etera)/
componen(di) Promitt(ens) rat(um) salvo roelofs burg(imagistr)[o] meldert/
py(n)nock junii vi
Contributorskristiaan magnus
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-09-13 by Xavier Delacourt