SAL7370, Act: R°203.1 (426 of 620)
Search Act
previous | next
Act R°203.1  
Act
Date: 1477-01-14

Transcription

2019-12-01 by kristiaan magnus
It(em) jan van oppendorp sone wile(n) jans in p(rese)ncia heeft gekint/
ende gelijdt gehave(n) te hebbe(n) en(de) ontfange(n) uuyt hande(n) jorijs/
de hont va(n) wege(n) pet(er)s vand(er) hoeve(n) en(de) arnts scrijne de/
so(m)me va(n) hondert seven(en)vijftich rinssche guld(en) en(de) eene(n)/
halve(n) te xl gr(oten) vlemsch tstuck uuyt sake(n) vand(en) drie/
hondert en(de) vijfthien rinssche gul(den) die de voirs(creven) jan/
geleent heeft ons(er) gened(ichs) he(r) de(n) hertoge(n) d(aer)voe(r) ph(ilip)s/
vand(en) nuwenhove(n) als p(ri)ncipael pet(er) pet vand(en) hoeve(n) arnt/
scrijne en(de) claus bone als borge(n) hen v(er)loefden met/
scepen(en) br(ieve) van loven(en) vander daet oct(obri) xiii lxxv/
Scelden(de) d(aer)om quite de voirs(creven) jan vand(en) voirs(creven) c lvii(½)/
r(yns) guld(en) der voirs(creven) iii[c] xv r(yns) guld(en) ph(ilips)e pete(re)n/
arnde en(de) clause en(de) alle ande(r) des quitan(cie) behoven(de)/
als vande(n) t(er)mijne va(n) kersmesse lestleden v(er)schenen/
cor(am) vynck vos januar(ii) xiiii
ContributorsChris Picard
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-11-02 by kristiaan magnus