SAL7370, Act: R°285.3-V°285.1 (587 of 620)
Search Act
previous | next
Act R°285.3-V°285.1  
Act
Date: 1477-05-16

Transcription

2021-01-24 by kristiaan magnus
Allen doen condt dat de voirscr(even) gehuyssche(n) hebbe(n)/
geconstitueert gesedt volcome(n) macht procu(r)acie ende/
auc(tori)teyt gegeve(n) den voirs(creven) meest(er) jacoppe(n) marie(n) en(de)/
g(er)truyden aut alt(er)i van jae(re) te jae(re) en(de) va(n) t(er)mijne en(de)/
te t(er)mijne te mane(n) teyssche(n) opte bue(re)n en(de) tontfange(n)/
met rechte te vervolge(n) te vorde(re)n te bedinge(n) te wy(n)nen/
te v(er)liese(n) alsulke(n) rinte va(n) xxv s(cellinge) gr(oot) alse de voirs(creven)/
gehuyssche(n) hebbe(n) opde stat van thienen nae inhout
//
der brieve d(aer)af zijnde vander daet xiiii[c] [vacat]/
liggen(de) onder ons in eene doze d(aer)op gescr(even) staen de name(n)/
vand(en) voirs(creven) constitue(n)ten en(de) geconstituerden d(aer)voe(r) oft noot/
zij rasteme(n)te en(de) the(re)n te leggen en(de) te doene al/
tghene des nae uuytwise(n) vand(en) voirs(creven) obligacie(n) d(aer)aff/
oft d(aer)voe(r) soude moege(n) geschien oft gedae(n) worde(n) om/
tot betalinge(n) va(n) dien jairlix te come(n) Componen(di) quitan(di)/
en(de) voirtane g(e)n(er)alijck (et)c(etera) ende dit al alsoe lange/
en(de) tot aend(er) tijt toe dat de voirs(creven) lijfpen(sie) geheelijc/
afgequete(n) en(de) verstorve(n) sal zij(n) en(de) alle v(er)lope(n) pachte(n)/
en(de) coste(n) va(n) rechte en(de) and(er)s d(aer)inne gelede(n) gehelic/
volbetaelt sulle(n) wesen zonder dat d(aer)enbynne(n) dese/
constitucie bijde(n) voirscr(even) gehuyssche(n) oft den eenen/
van hen e(n)nichssins wederroepe(n) oft ge(re)voceert sal/
moegen worden promitt(entes) rat(um) cor(am) m(er)cels burg(imagistr)[o]/
borch vynck scabinis maii xvi
ContributorsChris Picard
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-11-09 by kristiaan magnus