SAL7370, Act: V°117.3-R°118.1 (250 of 620)
Search Act
previous | next
Act V°117.3-R°118.1  
Act
Date: 1476-10-26

Transcription

2020-08-19 by kristiaan magnus
Want jan vande(n) bossche al(ia)s inden ynghel als geleyt nae deser/
stat recht tot alle(n) den goeden have en(de) erve goirts uuyte(n) hove/
geheete(n) zedele(re) en(de) jouffr(ouwen) katlijne(n) vand(er) pont zijns wijfs he(m)/
met marcken crauwels vorste(r) hadde doe(n) leve(re)n alle de selve/
goede bynne(n) d(er) stat en(de) vriheyt va(n) loven(e) gelege(n) ende dach/
van rechte doen besceyden en(de) hande doen lichte(n) de(n) voirscr(even)/
gehuyssche(n) en(de) ph(ilips)e vande(n) nuwenhove(n) rintmeest(er) ons gened(ichs) he(re)n/
int quartier va(n) loven(e) oft zij tegen de vorderinge svoirs(creven) jans yet/
hadden willen allige(re)n welke(n) dach op heden diende Tot welke(n)/
daghe de voirscr(even) gehuysschen noch nyema(n)t van hue(re)n weghen
//
noch oick nyema(n)t and(er)s dan de procur(eur) svoirs(creven) rintmeest(er)s den/
voirs(creven) janne trecht v(er)sueken(de) Soe hebben de scepen(en) va(n) loeven(e) t(er)/
manissen smeyers nae dat hen gebleke(n) heeft bij cleernissen/
svoirs(creven) marcs vorst(er)s de voirs(creven) execucie en(de) dach besceydinge gesciet/
te zijne geweest voir een vo(n)nisse datme(n) den voirs(creven) ja(n)ne vand(en)/
bossche teghe(n) de voirscr(even) gehuysschen die niet gecompareert en/
zijn noch gesonde(n) en hebben p(ro)cur(eur) voir hen vande(n) voirscr(even) goede(n)/
houde(n) sal inde macht van zijne(n) beleyde zoe v(er)re dat noch voir/
scepen(en) comen is cor(am) eisdem
ContributorsChris Picard
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-26 by kristiaan magnus