SAL7370, Act: V°127.4 (276 of 620)
Search Act
previous | next
Act V°127.4  
Act
Date: 1476-11-09

Transcription

2020-06-26 by kristiaan magnus
It(em) de voirs(creven) p(er)sone vide(licet) f(ilii) ema(ncipa)[ti] hebbe(n) geloeft ind(ivisim)/
den voirscr(even) pete(re)n moleman ad mo(nitionem) te goeden(e) oft te doen/
goeden(e) in alsulken drie en(de) een half dach(mael) wy(n)ne(n)ts lants/
gelegen te belanden(en) opde he(re)ntedelle tussche(n) de goede/
lijsbetten m(er)tens wed(uwe) wile(n) reyners molema(n) t(er) eend(er) en(de)/
g(er)lex vanden stocke t(er) ande(re) dwelc goirde boels in/
handen gesedt is met rechte voe(r) de so(m)me va(n) xxv rijd(er)s/
eens voe(r) hof en(de) he(re) d(aer) die goede geleg(en) zij(n) Et sat(isfacere)/
et war(andizare) sub ii cap(uyne) he(re)d(itarii) ce(n)s(us) t(am)q(uam) prout eisdem
ContributorsChris Picard
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-09-26 by kristiaan magnus