SAL7370, Act: V°129.2 (282 of 619)
Search Act
previous | next
Act V°129.2  
Act
Date: 1476-11-12

Transcription

2020-03-06 by kristiaan magnus
Opde questie die voir meye(r) ende scepen(en) van loeven(e) qua(m)/
tusschen henricke van butscho(r)e die onder ande(re) met/
scepen(en) brieve(n) va(n) loeven(e) houdt thien crone(n) vande(n) lichten/
gewichte erfchijs ter quitinge(n) aen en(de) op seke(re) goede/
en(de) onderpande jans en(de) jacops wile(n) va(n) waerna(n)t/
gebruede(re)n en(de) onder ande(re) op seve(n) boende(re)n soe heyde/
soe beempt soe bosch gelegen te foul nu toebehoiren(de)/
giel(ijse) van duffle D(aer)op de voirscr(even) henr(ic) bij faute(n) va(n)/
betalinge(n) meynde te procede(re)n zunderlinghe te voird(er)/
navolgen(de) seke(re)n tractatie(n) en(de) vo(n)nissen h(ier)af voirmaels/
gepasseert Dair yeghen de selve gielijs hem vast/
heeft geweert meynen(de) dat de selve he(n)r(ic) aen zijne(n)/
voirs(creven) onderpant verdoolt was ende op heden inder/
vierschare(n) wille(m) va(n) leele hem dragen(de) als p(ro)cur(eur)/
des voirs(creven) gielijs insgelix hem willen(de) oppone(re)n/
v(er)socht heeft dilacie om zijne(n) (con)stituan(te) te adv(er)te(re)n en(de)/
naerder informacie en(de) last te crige(n) Dwelc he(m) de voirs(creven)/
henr(ic) van butscho(r)e niet en heeft willen consente(re)n/
soe wijsden de vo(n)nissen van scepen(en) van loeven(e) dat/
na geleghenth(eit) de voirs(creven) willem procur(eur) eene(n) redelike(n)/
dach en(de) va(n) xiiii nachte(n) hebben soude en(de) d(aer)entenden/
recht cor(am) o(mn)ib(us) scab(inis) in scampno nove(m)br(is) xii
ContributorsChris Picard
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-26 by kristiaan magnus