SAL7370, Act: V°276.2 (569 of 619)
Search Act
previous | next
Act V°276.2  
Act
Date: 1477-05-06

Transcription

2017-04-12 by kristiaan magnus
Vander questien die voe(r) den rade vander stat geweest es/
tussche(n) pete(re)n bone vleeschouwe(r) aenlegge(r) t(er) eender zijde(n)/
en(de) colaerde dela bouche verweerde(r) t(er) ande(re) van vi r(yns) g(ulden)/
en(de) xiii stuv(er)s va(n) zeke(re)n hamelvleessche met stucke(n) gehaelt/
aenden voirscr(even) pete(re)n bone die hij den voirs(creven) colairde yesch/
en(de) meynde dat hij hem die sculdich soude zij(n) te betale(n)/
bij div(er)sen reden(en) d(aer)toe bij hem geallig(er)t en(de) bezundert gedroech/
hijs hem tot pete(re)n van thiene(n) vleeschouwe(r) dat hij d(aer)af/
te spreke(n) wiste bege(re)nde datme(n) he(m) d(aer)op soude aenhoire(n)/
hij woude met des hij d(aer)af cle(re)n soude op en(de) af gaen/
Ende nae dat de voirscr(even) colart he(m) d(aer)op v(er)antw(er)t hebben(de)/
d(aer)mede te vrede(n) was datme(n) den selve(n) pete(re)n va(n) thiene(n)/
d(aer)op ae(n)hoirde en(de) d(aer)entende(n) d(aer)inne dade des recht soude/
wijsen ende de selve peter van thiene(n) niet d(aer)inne en/
wiste te clare(n) dat den voirscr(even) pete(re)n bone om tsijnre/
(con)clusien te come(n) mocht dienen Soe wert minlijck/
geappointeert tussche(n) p(ar)tie(n) dat de voirs(creven) colart van/
selve te moete(n) voldoen ongehoude(n) soude zij(n) mair soude/
den selve(n) pete(re)n bone alle behulp he(m) mogelijck zij(n)de ae(n)/
m(ijn) he(r) va(n) chantrain in wiens name dat tvleesch gehaelt/
was oft aen zijne(n) rintmeest(er) als m(ijn) he(r) come(n) ware doe(n)/
dat hij totten zijne(n) soude moge(n) geraken Act(um) in (con)s(ilio) cor(am)/
m(er)cels burg(imagistro) wijtvliet couck(eroul) ac plu(r)ib(us) aliis maii vi
ContributorsChris Picard
Moderated byChris Picard
Last update: 2016-11-09 by kristiaan magnus