SAL7370, Act: V°296.6-R°297.1 (616 of 620)
Search Act
previous | next
Act V°296.6-R°297.1  
Act
Date: 1477-06-19

Transcription

2020-10-06 by kristiaan magnus
Cont zij allen lieden dat jan de mu(n)te(re) de jonge jans/
sone in p(rese)ncia heeft genome(n) ende bekint genome(n) te/
hebbe(n) van loenijse va(n) udeke(m) den core(n)molen desselfs/
lonijs gelegen te cortbeke ov(er)loe met eene(n) bempde/
gelegen ald(aer) beneden den g(ro)ten wouwe(r) Te houden
//
te hebben ende te gebruycken van sint jansmesse naestc(omende)/
eene(n) t(er)mijn van sesse jare(n) lang deen nae dande(r) zond(er)/
middel v(er)volgen(de) elx jaers d(aer)enbynne(n) om ende voe(r) drien(de)twintich/
mudden rox en(de) een mol(evat) tarwen (et)c(etera) prout h(abetu)r de v(er)bo/
ad verbu(m) in accensa de god(efrido) mu(n)tere f(rat)re dicti joh(annis) iun(i)oris/
de data septembr(is) vii proxim(e) p(re)te(r)it(a) Ende alle dese/
vorweerden (et)c(etera) Inde sunt fideiussores ind(ivisim) go(defri)[d(us)] mu(n)te(re) p(re)d(ictus)/
et joh(ann)es smet f(ilius) quondam joh(ann)is et p(ri)m(us) cor(am) roelants/
vos junii xix
Contributorskristiaan magnus
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-11-09 by kristiaan magnus