SAL7371, Act: R°71.2 (154 of 734)
Search Act
previous | next
Act R°71.2  
Act
Date: 1477-10-09

Transcription

2019-11-23 by kristiaan magnus
Allen den ghenen (et)c(etera) doen cond en(de) te weten(e) dat jan van/
thuydekem en(de) wout(er) stijnen geconstitueert gesedt volcome(n)/
macht p(ro)curacie en(de) auct(oriteit) gegeve(n) hebben arnde vand(en)/
ongeleghe en(de) janne stijnen aut Te manen teysschen op te/
bue(re)n tontfange(n) en(de) ofts noot zij met rechte te vervolghen/
te vorde(re)n te bedinge(n) alsulcke(n) gelofte van ontheffen(en) alse/
hen en(de) seke(re)n hue(re)n medeplege(re)n geschiet en(de) gedaen is/
met scepen(en) br(ieve) van loeven(en) vand(er) daet xiiii[c] lxxi febr(uarii) xxii/
en(de) tvo(n)nisse d(aer)af bij hen vie(re)n genome(n) met gaders allet gene/
des d(aer)aen cleve(n) mach oft spruyte(n) soude moege(n) en(de) alle/
saken en(de) gedinge(n) dair uut rijsen(de) te conteste(re)n te decline(re)n/
texcipie(re)n te reco(n)venie(re)n te bedinge(n) te wynnen te verliesen/
componen(di) quitan(ciam) dan(di) necnon cete(r)aq(ue) p(ro)mitt(entes) rat(um)/
salvo iusto calculo cor(am) borch burg(imagistro) hanck(art) hove scab(inis) oct(obris) ix
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-10-03 by kristiaan magnus