SAL7371, Act: V°103.3-R°104.1 (233 of 734)
Search Act
previous | next
Act V°103.3-R°104.1  
Act
Date: 1477-11-22

Transcription

2020-08-01 by kristiaan magnus
Want qui(n)ten couckeroul als geleyt nae des(er) stad recht voir/
wettighe contracten van scepen(en) brieve(n) van loeven(e) tot allen/
/ den goeden have en(de) erve jans de ruttar ende reynuarts wile(n)/
de ruttar sijns brueders hem oft pete(re)n comelinc d(er) stad bode in/
sijne(n) name metter stad brieve(n) gescreve(n) aenden meye(r) van p(er)wez/
oft sijnen stedehoude(r) te rosieres s(in)[t] simphorien hadde doen leve(re)n/
alle de selve goede ende dach van rechte besceiden den voirs(creven)/
ja(n)ne de weduwe des voirs(creven) wile(n) reynuarts ende hue(r)/
wynne(n) oft zij tege(n) de selve leveringhe yet hadden willen/
allige(re)n Welcke(n) dach op heden alse ten verstreken(en) dage/
van rechte diende tot welcken dage de selve p(ar)tie(n) noch/
ande(re) van hue(re)n wegen niet gecompareert en zijn den voirs(creven)/
quinten(en) trecht voirt versueken(de) Soe hebben de scepen(en) van/
loeven(e) ter manissen smeyers nae dat hen de voirs(creven) peter/
geclaert heeft bij eede de voirs(creven) executie ende/
dach bescheydinge geschiet te zijne gewijst voir een vo(n)nisse/
datmen den voirs(creven) geleydden vand(en) voirs(creven) goeden houden soude/
inde macht van zijnen voirs(creven) beleyde zoe verre dat noch/
voir scepen(en) comen is cor(am) om(n)ibus scabinis in scampno/
dempt(is) borch(oven) roelants nove(m)br(is) xxii
Contributors
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-10-03 by kristiaan magnus