SAL7371, Act: V°196.1 (444 of 734)
Search Act
previous | next
Act V°196.1  
Act
Date: 1478-02-21

Transcription

2019-11-23 by kristiaan magnus
Allen (et)c(etera) doen cond dat jannes cappart heeft geconst(itueert)/
pete(re)n vand(er) hoeven ende janne van udekem voirspreke/
alsulcken sake van geschille als hij uutstaen(de) heeft en(de)/
hangen(de) inde banc voir meye(r) ende scepen(en) van loeven(en)/
teghen meest(er) matheeuse de layens en(de) clase scribaen/
uut saken van i scepen(en) br(ief) van loeven(en) hen ov(er)gegeve(n)/
bij gorde den bussche(re) over den voirs(creven) janne en(de) zijn/
medeplegers en(de) al dat d(aer) uut spruyte(n) mach te vervolge(n)/
te vorde(re)n te verantwerde(n) te bescudden te wed(er)legge(n)/
te wat plaetsen dat zij die sake te wynnen te/
verliesen componen(di) quitan(ciam) dan(di) (et)c(etera) p(ro)mitt(ens) rat(um)/
salvo iusto calculo cor(am) wynghe burg(imagistro) borch(oven) boxh(oren)/
scab(inis) febr(uarii) xxi
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-11-23 by kristiaan magnus