SAL7371, Act: V°201.2 (456 of 736)
Search Act
previous | next
Act V°201.2  
Act
Date: 1478-02-27

Transcription

2019-09-02 by kristiaan magnus
It(em) willem van haesdonck voirspreke als geleyt nae der/
stad recht van loeven(en) totten goeden jans van ype buyten/
lants wesen(de) in p(rese)ncia heeft gelooft denijsen ende janne/
laukens gebruede(re)n wettige sonen denijs wile(n) laukens/
welc denijs yerst geleyt was totte(n) goeden des voirs(creven) jans/
van ype inne te staen(e) aen den selve(n) ja(n)ne van ype/
zoe wa(n)neer hij te lande comen sal zijn oft aen zijne(n)/
erfgename(n) van alsulcke(n) xviii pet(er)s te xviii st(uvers) tstuck/
en(de) xiiii(½) stuv(er)s iii pl(a)c(ken) pro st(ufero) als de selve gebrued(er)s/
den voirs(creven) willem(me) insdeels betaelt hebben en(de) insdeels/
tot seke(re)n t(er)mijne(n) betalen sullen ten ocsuyne vanden/
wettige(n) gebreken die de selve willem den voirs(creven)/
janne van ype oft zijne(n) goeden soude moege(n) eyssche(n)/
en(de) d(aer) voe(r) hij als voe(r) geleyt is Ende altijt ter/
manissen der selver gebruede(re)n den voirs(creven) janne van/
ype oft zijne(n) nacomelinge(n) goede wettige rekeni(n)ghe/
te doen en(de) hulpen doen van al sgheens des hij vand(en)/
goeden desselfs jans ontfange(n) gehave(n) oft gehanteert/
sal moege(n) hebben in e(n)niger wijs en(de) den voirs(creven) gebruede(re)n/
d(aer) af ontlasten cor(am) hanck(art) hove febr(uarii) xxvii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-11-30 by kristiaan magnus