SAL7371, Act: V°63.4 (130 of 736)
Search Act
previous | next
Act V°63.4  
Act
Date: 1477-09-25

Transcription

2019-09-02 by kristiaan magnus
It(em) pet(er) comelinc d(er) stad bode heeft op zijnen eet genomen/
dat hem als bring(er) sbriefs gelevert zijn ten versueke/
der wed(uwe) denijs laukens alle alsulcke goede als godfroit/
garijn houden(de) ende besitten(de) is ond(er) den meye(r) van gheest/
en(de) dat den selven godfr(oit) dach bescheyden is bijden selven/
meye(r) alh(ier) te compare(re)n oft hij tege(n) de leveringe yet/
allige(re)n woude en(de) dat al gedae(n) is naevolgen(de) den/
inhouden des ope(n) placcaets gescr(even) aen alle officie(re)n soe verre/
de goede gelege(n) zijn ond(er) den voirs(creven) meye(r) van gheest/
cor(am) hanck(art) hove sept(embris) xxv
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-10-03 by kristiaan magnus