SAL7372, Akte: R°105.1 (263 van 840)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte R°105.1  
Act
Datum: 1478-10-19

Transcriptie

2019-01-02 door xavier delacourt
It(em) jouffr(ouwe) lijsbeth sboden weduwe wout(er)s wijle(n) pynnoc her jan pynnoc/
ridde(r) borg(er)meest(er) te loven(en) vrouwe ad(ri)ane pynn van overtvelt zijn mede/
gesellinne en(de) philips pynnoc hue(re)r beyd(er) wettich sone p(ri)us ema(n)c(ipatus) voir/
hen en(de) hue(r) ande(r) wettige kinde(re) [som] absent en(de) [som] ombejairt sijnde de welke/
de vors zij alle samentlic in desen gelooft hebben te vervanghen/
in p(rese)ncia hebben gekint en(de) gelijt wettelijc vercocht te hebben mer/
vrouwe(n) vand(er) en(de) convente vand(er) banc der goidsh(uys) vand(er) banc/
bij loeven(en) en(de) bij hen afgequijt te wese(n) alsulk(en) iiii mudd(en) rox tsjairs/
erflix pachts alse de vors(creven) wile(n) wout(er) en(de) jouffr(ouwe) lijsbeth sim sbode(n) thue(re)n/
deele hadden en(de) houden(de) ware(n) op sek(ere) goede desselfs goidsh(uys) binne(n)/
der p(ro)chien van meerbeke geleg(en) de welke tvors(creven) goidsh(uys) tand(ere)n tid(en)/
vand(en) vors(creven) wile(n) wout(ere)n en(de) jouffr(ouwe) lijsbett(en) sijne(n) w medegesellin(ne)/
en(de) sek(ere)n hue(re)n medeplege(re)n in erfpachte genom(en) hadde na beg(ri)p/
der br(ieven) d(air)af sijnde p(ro) c(er)to p(re)cio de quo satisfact(um) p(ro)mitt(entes) null(atenus)/
alloq(ui) p(er) s(ed) war(andizare) erga quoscu(mque) Ende die zij h(ier) inne v(er)vangen als/
vo(r)e de vors(creven) m(ijn) vrouwe en(de) (con)ve(n)t oft yeman(de) and(er)s in hue(re)n name/
t(er) ma(ni)ss(en) d(er) selv(er) v(ro)uwe(n) d(aer) inne behorlic te goede(n) en(de) te vestig(en)/
voir hof en(de) he(re) d(aer) men de vors(creven) goede af houden(de) is sond(er) cost/
d(er) vors(creven) gelov(er)s d(aer) sij oic gelov(en) sele(n) te v(er)vang(en) de vorsc(reven) and(ere)/
kind(ere) o(n)mondich en(de) absent sijnde d(aer) sij te lande comen(de) en(de) volcom(en)/
... sijnde die afgaen? sulle(n) en(de) d(aer) af genoech d(oe)n soe o(m)me/
hen d(aer) ...ger? te sijn? p(ro)ut cor(am) berge(n) tybe oct(obris) xix
Nagekeken doorGreet Stevens , Jos Jonckheer , Mi-Je Van Gils , Jos Jonckheer
ModeratorGreet Stevens
Laatste update:: 2016-09-14 door Xavier Delacourt