SAL7372, Act: R°106.1-R°107.1 (267 of 839)
Search Act
previous | next
Act R°106.1-R°107.1  
Act
, en de goede
Date: 1478-10-21

Transcription

2019-02-07 by xavier delacourt
Want katlijne beyarts [beghijne] wettige dochter henricx wile(n) beyart/
die uut crachte van scepen(en) brieve(n) van loeven(en) vand(er) daet/
xiiii[c] xlvii junii ulti(m)a heeft en(de) houden(de) is vie(r) mudd(en) rocx/
lijftochte(n) op seke(re) goede en(de) pande gescr(even) en(de) genoemt/
hier onder desen vo(n)nisse met des(er) stad brieve(n) gescreve(n)/
aen den meye(r) van s(in)[te] remeys gheest huer oft den bring(er)/
ons(er) brieve(n) voirs(creven) heeft doen leve(re)n alle de selve goede en(de) /
panden [voir huer gebrec der voirs(creven) lijfrinten] En(de) katlijne(n) en(de) berto dochte(re)n des voirs(creven) wilen/
henr(icx) beyart en(de) hue(re)n ma(n)nen en(de) ande(re)n hande aen de/
voirs(creven) goede hebben(de) dach van rechte bescheyden oft zij/
hen tegen de voirs(creven) execucie hadden willen oppone(re)n tot eene(n)/
seke(re)n dage overleden en(de) inden voirs(creven) brieven genoemt en(de) /
tot dien de conde doen doen alhier ind(er) stad pete(re)n vand(en)/
heetvelde pasteybecke(r) en(de) joha(n)nen beyarts zijne(n) wive suster/
der voirs(creven) gesuste(re)n en(de) dochter des voirs(creven) wile(n) henr(icke) vand(en)/
voirs(creven) execucie(n) en(de) dage van rechte En(de) nae dat den/
selve(n) dach behoirlijc alhier voir wet verstelt was en(de) /
geco(n)tinueert vii octobr(is) lestlede(n) bijde(n) voirs(creven) pete(re)n op/
he(m) nemen(de) zijn voirs(creven) wijf en(de) hue(r) suste(re)n ter eenre en(de) /
der voirs(creven) beghijne(n) ter ande(re) Ten welcke(n) dage alsoe/
geco(n)tinueert de voirs(creven) p(er)sone(n) noch niemant van hue(re)n wege(n)/
come(n) en zijn hen rechts weert maken(de) de voirs(creven) beghijne/
trecht voirt versueken(de) Soe hebben de hee(re)n scepen(en) van/
loeven(en) ter manissen smeyers gewesen voir een vo(n)nisse nae/
dat hen gebleken heeft bij rapporte tyebauts steenweechs/
de voirs(creven) execucie en(de) dachbescheydinge geschiet te zijne/
en(de) desgelijcx tvoirs(creven) uutstel in des(er) came(re)n datmen de/
voirs(creven) katlijne beyarts beghijne houden soude inde/
possessie d(er) voirs(creven) goede(n) alsoe verre alst noch voir/
scepen(en) come(n) is in sca(m)p(n)[o] oct(obris) xxii/
Dit zijn de goede en(de) pande d(aer)/
bove(n) inde(n) vo(n)nisse af geruert wort/
Ierst een huys en(de) hoff met zijne(n) toebehoirten geheete(n) tsteyne(n)/
huys gelege(n) s(in)[t] remeys gheest tussche(n) de goede pierarts/
cockeilhon en(de) de goede jans van coelen van loeven(en)/
It(em) (½) boend(er) lants gelege(n) ald(air) ter plaetsen geheete(n) circeroul/
tusschen de goede des voirs(creven) jans van colen en(de) arnts va(n) geldenake
//
It(em) drie dach(mael) lants gelege(n) ald(air) ter plaetsen geheete(n)/
a la voie de chien tusschen de goede henr(icx) warnier en(de) /
de goede van s(in)[t] remeys autae(r) en(de) naest der strate(n) strecken(de)/
van gest voirs(creven) te loeven(en) weert It(em) anderhalf dach(mael) lants/
gelege(n) ald(air) bove(n) de wijngarde henr(icx) huwar tusschen de /
goede lodewijcx ther roelants en(de) raes huwar It(em) and(er)half/
dach(mael) lants gelege(n) ald(air) ter plaetsen geheete(n) al hot del haize/
tussche(n) de goede robbeerts de mont en(de) den wech streckende/
te heyleshem weert It(em) and(er)half dach(mael) lants gelege(n) ald(air) bove(n)/
tusschen de goede des voirs(creven) robbeerts de mont en(de) henr(icx)/
stuppe It(em) iii(½) dach(mael) lants gelege(n) in eene(n) stucke ald(air)/
tusschen de goede reynnarts colet en(de) de goede jans/
colet zijns brueders It(em) een half boender lants gelege(n) ter/
plaetsen geheete(n) al bruwires dechebaix tusschen de goede/
henrion pierart en(de) de goede der armer van geldenake It(em) /
een half boend(er) soe lants soe wijngarts gelege(n) boven de/
fonteyne ald(air) tusschen de goeden colin franckar van sint/
jans gheest en(de) de goede des voirscr(even) henr(icx) warnir It(em) een/
dach(mael) bosch gelege(n) onder de grechte(n) van dechebaix tussche(n)/
de goede des voirs(creven) loddewijcx roelants en(de) de goede willems/
van gest It(em) tseste gedeelte van eene(n) boend(er) beemps gelege(n)/
ald(air) bij de gemeyne vroente tussche(n) de goede des voirs(creven) /
henricx warniers en(de) werners zijns brued(er)s It(em) een half/
boender lants gelege(n) ter plaetsen geheete(n) en le creye tussche(n)/
de goede des voirs(creven) jans van colen en(de) jans mas It(em) een half/
boend(er) lants gelege(n) bijden wech strecken(de) van giseyneville /
te loeven(en) weert tussche(n) de goede sgodsh(uys) van darranies/
in vrancrijke en(de) jans van fontegniez It(em) ii mudd(en) tarwe(n)/
d(er) mate(n) van thiene(n) erfspachts op een huys en(de) hoff/
mette(n) toebehoirte(n) pirarts cockeilhon gelege(n) te gest voirscr(even) /
tussche(n) de goede jans van colen voirscr(even) en(de) henr(icx) beyart/
En(de) op een half dach(mael) wijngarts gelege(n) ter plaetsen/
geheete(n) a piroes des voirs(creven) pierarts It(em) twee mudd(en) tarwe(n)/
der mate(n) van loeven(en) erfspachts aen en(de) op een huys/
en(de) hoff mette(n) toebehoirte(n) gheerts beert en(de) jans van/
fontegniez gelege(n) inde prochie van gest tusschen de goede/
willems willoy en(de) de goede jans van fontegniez des jonge(n)/
It(em) sesse mol(evate) tarwe(n) der maten van loeven(en) erfpachts aen/
ende op eene(n) hoff pirarts motte tusschen de goede des voirs(creven)
//
pierarts en(de) de goede henricx huwar It(em) een half mudde tarwen/
d(er) maten van loeven(en) erfs pachts aen en(de) op een stuck wijngarts/
hee(re)n lambrechts spillon priesters gelege(n) te piroes tussche(n) de/
goede jans van piroes en(de) gheerts spillon It(em) sesse mol(evate)/
tarwe(n) der maten van loeven(en) erfs pachts aen en(de) op een stuck/
wijngarts m(er)tens del haye
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-14 by Xavier Delacourt