SAL7372, Act: R°205.1 (460 of 845)
Search Act
previous | next
Act R°205.1  
Act
Date: 1479-01-19

Transcription

2019-05-08 by xavier delacourt
It(em) jan corenback natuerlijck zone willems wile(n) core(n)back/
in p(rese)ncia heeft gekint en(de) gelijdt dat de voirs(creven) h(er) jan corenback/
priest(er) zijn oem hem goede ende volcome(n) betalinge ende/
bewijssenisse gedaen heeft va(n) alsulken haeflijcken goede(n) als/
de selve h(er) jan aenveert ende onderhoude(n) heeft den voirscr(even)/
janne toebehoiren(de) gebleve(n) naede doot m(ar)griete(n) wile(n) corenback/
moeye des voirscr(even) h(er) jans en(de) oude moeye des voirs(creven) jans/
te weten(e) een bedde van ix vierdele(n) met eend(er) sairgien een/
half tynne(n) waelpuyt een cleyn tynne(n) kuytpotteken een/
sittecusse(n) desgelijx oick van vii(½) rijders te xxvi st(uvers) tstuck/
die ter lijftocht stonde(n) en(de) van eene(n) rijder lijftochte(n) die jan/
beyaert ende zeke(re) zijn borge(n) sculdich ware(n) Bekynnen(de) van/
al des voirscr(even) es en(de) des dien e(n)nichssins aengaet volcomel(ijck)/
genoech gedaen zijnde Ter ande(r) zijden heeft de voirs(creven) her jan/
bekint dat de voirscr(even) jan zijn neve ov(er)mits des voirs(creven) is/
hem volcomelijck v(er)nuecht heeft va(n) alsulke(n) xxxvii r(yns)/
gulden(en) te xx stuv(er)s tstuck als de voirs(creven) jan bekinde dat/
hem h(er) jan zijn oem gheleent hadde ter tijt als hij zijn/
ambacht leerde Promitt(ens) null(atenus) alloqui sed war(andizare) eisdem
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-20 by Xavier Delacourt