SAL7372, Act: R°215.1 (481 of 839)
Search Act
previous | next
Act R°215.1  
Act
Date: 1479-01-28

Transcription

2019-05-17 by xavier delacourt
Want jan van udekem natuerlijck hem als geleyt nae des(er) stat/
recht tot alle(n) den goeden have ende erve jans de blanq(ue)da(m)me/
oft pete(re)n comelinck d(er) stat bode in zijne(n) name voir zesse/
rijd(er)s lijfpen(sien) met br(ieve) vander stat gescr(even) aende(n) meye(r) va(n) yncourt/
oft zijne(n) stedehoude(r) hadde doen leve(re)n alle de selve goede en(de)/
dach va(n) rechte doe(n) besceyden den selve(n) ja(n)ne den welke(n)/
dach op heden diende dair de selve blanq(ue)da(m)me noch nyema(n)t/
va(n) zijne(n) wege(n) come(n) en is en(de) jan van udekem trecht heeft v(er)socht/
Soe hebben de scepen(en) van loven(en) ter manissen smeyers nae/
dat hen vand(en) voirscr(even) execucie(n) en(de) dach bescheydinge(n) behoirlijc/
es gebleken bij cleernissen svoirs(creven) pet(er)s comelinck gewijst voir/
een vo(n)nisse dat me(n) den voirscr(even) janne va(n) udekem vand(en) voirs(creven)/
goeden houde(n) soude inde macht va(n) zijne(n) voirscr(even) beleyde soe/
v(er)re dat noch voir scepen(en) come(n) es In scampno ja(nua)[rii] xxviii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-20 by Xavier Delacourt