SAL7372, Act: R°297.2 (640 of 845)
Search Act
previous | next
Act R°297.2  
Act
Date: 1479-03-27

Transcription

2019-10-18 by xavier delacourt
Allen (et)c(etera) dat willem hubrechts heeft geconst(itueert) geset volcome(n)/
macht procu(r)acie en(de) auc(tori)teyt gegeve(n) willem(me) van leefdale/
ja(n)ne va(n) ost ja(n)ne van borre gielise ymbrechts aut Alle/
en(de) yegewelke zijn saken questien ende geschillen als hij/
alsnu uuytstaen(de) heeft oft namaels hebbe(n) sal moege(n) alle/
desselfs willems jairgulde(n) sculden opcomi(n)gen en(de) v(er)valle(n)/
goede beruerlijck en(de) omber(uerlijck) Te v(er)ware(n) te mane(n) teysschen/
in mel(iori) forma Promitt(ens) ratu(m) salvo iusto calculo cor(am)/
hanckart sub(stitu)[to] burg(imagistro) roelants willem(air) m(ar)cii xxvii
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-20 by Xavier Delacourt