SAL7372, Act: R°311.1 (665 of 845)
Search Act
previous | next
Act R°311.1  
Act
Date: 1479-04-05

Transcription

2019-10-31 by xavier delacourt
It(em) jan van bolloe sone henr(ix) van werchte(r) ende jan van houtvy(n)ne/
sone giel(ijse) van heyst die nae staet der heylig(er) kercke(n) getrouwt hebben de wettige dochte(re)n henr(ix) wile(n) vand(en) velde drossete als hij/
leefde tslants van rotselaer als ma(n)nen en(de) mo(m)bo(r)en der selver/
hue(re)r huysvr(ouwen) in p(rese)ncia hebben getransporteert en(de) ov(er)gegeve(n) en(de)/
met desen transporte(re)n en(de) overgeve(n) ja(n)ne van elsbroecke sone/
wilen jans alle alsulcke recht actie en(de) int(er)est als zij e(n)nichssins/
hebben moege(n) het zij uut saken van cope successien orien makinge(n)/
testame(n)ten oft huwelik(er) vorweerde(n) inde goede hier nae bescr(even)/
Te weten(e) in een huys en(de) hoff met sijnder toebehoirte(n) gelegen/
te werchte(r) bijde plaetse met meer p(er)cheele(n) dair toebehoe(re)nde/
gelijc die naerde(r) in eene guedinge den selve(n) ja(n)ne uuten/
beleyde gedaen vand(er) daet xiiii[c] lxxviii verclaert staen/
Desgelijcx hebben de voirscr(even) p(er)sone gerenu(n)cieert ende vertege(n)/
ende met des(en) renu(n)cie(re)n ende verthiden alle alsulck(en) recht/
actie en(de) int(er)est als de selve e(n)nichssins hebben oft den selven/
toecome(n) en(de) versterve(n) soude moege(n) van en(de) bijder doot he(re)n jacops/
vand(en) velde ridder brueders vand(en) byesenorden(en) te maestricht oft oick/
van ande(re)n van wien dat zij in een stuxken lants leens goets/
gelege(n) tusschen de goede der kinde(re)n goerlakens en(de) ja(n)nes vand(en)/
hove custers van werchte(r) Promitt(entes) null(atenus) alloqui aliquo iu(r)e sp(irit)uali/
vel seculari Sed war(andizare) contra quoscu(m)q(ue) prout cor(am) roelants/
tybe ap(ri)lis v
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-20 by Xavier Delacourt