SAL7372, Act: R°312.1 (667 of 844)
Search Act
previous | next
Act R°312.1  
Act
Date: 1479-04-05

Transcription

2020-01-18 by xavier delacourt
Allen den ghenen (et)c(etera) doen cond dat alijd yden dochter wile(n) jans/
yden van berthem in p(rese)ncia heeft ope(n)baerlijc gerevoceert wed(er)roepe(n)/
ende te nyeute gedae(n) ende met des(en) revoceert wed(er)roept en(de) te nueute/
doet alsulck(en) p(ro)curacie ende machtich(eyt) alse zij in voirleden(en) tiden/
des omtrint drie jae(re)n geleden mach zijn gegeve(n) heeft steven(e)/
tyelois ende henr(icke) van dormale van berthem voir borg(er)meesteren/
scepen(en) ende rade der stad van loeven(e) Ende heeft voirt huer/
gansselic en(de) geheelic afgedrag(en) van alsulcken gedinge als de/
selve p(ro)cur(eur)s oft deen van hen aengenome(n) ende innegesteke(n) hebben/
inde banc van berthem tege(n) he(re)n robbeerde lonijs alse vand(en)/
ca(m)men die de selve h(er) robbeert uutgedaecht hadde met/
rechte voir de selve wet van berthem cor(am) emondo roelants/
sub(stitu)[to] burg(imagistro) roelants willem(air) scab(inis) aprilis v[ta]
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-21 by Xavier Delacourt