SAL7372, Act: R°357.3-V°357.1 (765 of 845)
Search Act
previous | next
Act R°357.3-V°357.1  
Act
Date: 1479-05-15

Transcription

2020-02-05 by xavier delacourt
Want jan van chenoit als geleyt nae des(er) stat recht tot alle(n)/
den goeden beyde have en(de) erve henr(ix) sterx hem oft tybaute/
steenwegs d(er) stat bode in zijne(n) name met br(ieven) gescr(even) ae(n)de(n)/
meye(r) va(n) hale(n) oft zijne(n) stedehoude(r) te wynge alle de selve/
goede heeft doen leve(re)n ende dach van rechte bescheyde(n)/
beatrise(n) sterx sust(er) des voirs(creven) henr(ix) die hande aende e(n)nighe/
d(er) voirs(creven) goede hadde ten welken dage de als op heden/
dienen(de) de voirscr(even) beatrijs noch nyema(n)t van hue(re)n wegen/
gecompareert en is den voirs(creven) janne trecht voirt v(er)suek(ende)/
soe v(er)re dat scepen(en) van loven(e) t(er) manissen smeyers gewijst/
hebbe(n) voir een vo(n)nisse nae dat hen behoirlijck heeft gebleke(n)
//
bij cleernissen des voirs(creven) tybouts dexecucie en(de) dach/
bescheydinge geschiet te zijne datmen den voirs(creven) janne/
vanden voirscr(even) goeden houden soude inde macht va(n) zijnen/
beleyde alsoe v(er)re het noch voir hen come(n) was in sca(m)pno/
cor(am) roelants roelofs tyb langrode tybe willem(air) maii xv
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-21 by Xavier Delacourt