SAL7372, Act: R°368.3 (798 of 845)
Search Act
previous | next
Act R°368.3  
Act
Date: 1479-06-02

Transcription

2020-03-11 by xavier delacourt
It(em) m(ar)gareta sgroote(n) weduwen arnts wijlen bueni(n)x en(de) jan/
dillen de voirs(creven) m(ar)garete wonen(de) te eleshem en(de) de voirs(creven) jan/
te hakendovel in p(rese)ncia hebbe(n) genome(n) en(de) bekint dat zij genome(n)/
hebben va(n) h(er) janne va(n) langrode de thiende va(n) eleshem/
alsoe tgodshuys die aldair heeft van sint jansmesse naestc(omende)/
eene(n) termijn van vi jae(re)n Elx jaers om xxxiii mudde(n) core(n)s/
thienscher mate(n) cu(m) va(n)no alle jae(re) tsinte andr(ies)misse apostels/
te betalen(e) en(de) te thiene(n) te leve(re)n quol(ibet) ass(ecutu)[m] It(em) es vorw(er)de/
dat de thiendene(re)n jairlijx betale(n) sele(n) in afslage van des/
voirscr(even) es alsulke ii(½) mudden core(n)s als de capelle vand(en)/
bossche en(de) ii(½) mudden core(n)s als de tafle va(n) ov(er)hespe(n)/
opde voirscr(even) thiende hebbe(n) alsoe in tijts dat den/
godshuyse d(air)af gheene schade en come It(em) es vorweerde/
oft den voirscr(even) thiendene(re)n by(n)nen den voirs(creven) t(er)mijne e(n)nige/
schade gebuerde va(n) tempeeste hagelslage oft gemeynen/
orloghe dat m(ij)n he(re) hen d(air)af cortsel doe(n) sal en(de) afslach/
gelijck ande(re) he(re)n en(de) p(re)late(n) hue(re)n thiendene(re)n bove(n) en(de) benede(n)/
doen sulle(n) Ende alle dese vorweerd(en) cor(am) langrode willem(air)/
junii s(e)c(un)da
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-21 by Xavier Delacourt