SAL7372, Act: R°81.2-V°81.1 (209 of 845)
Search Act
previous | next
Act R°81.2-V°81.1  
Act
Date: 1478-09-24

Transcription

2019-11-30 by xavier delacourt
It(em) anthonijs de verme(re) cousmake(r) in p(rese)ncia heeft gekint en(de)/
gelijdt dat hem bij matheeuse colcx afgequijt zijn met/
vollen rinte(n) van eene(n) beemde geheete(n) de boenezijp met/
eene(n) stucke bosch dair aen gelege(n) en(de) allen ande(re)n toebehoirte(n)/
houden(de) tsame(n) drie en(de) een half boende(re)n oft d(air) omtrint/
alsoe die gelege(n) zijn neve(n) een inden prochien va(n) wynghe/
en(de) van binckem tusschen de goede der begarden va(n) loeven(en)/
op deene de goede der taflen des heylichs gheests va(n) binckem/
op dande(re) de goede der kinde(re)n pipaerts op de derde en(de)/
de goede [vacat] op de vierde zijden/
En(de) van meer ande(re)n goeden dair voe(r) verobligeert drie/
pet(er)s erflijc te twintich stuv(er)s tstuc vanden nege(n) geliken/
pet(er)s erflijc die jan wilen vand(en) weerde voirmaels hadde/
en(de) heffende was opde voirs(creven) goede D(air) af her hubrecht/
vand(en) weerde sijn sone de sesse pet(er)s erflijc vercocht/
heeft der moeder des voirs(creven) anthonijs en(de) de selve anthonijs
//
dand(er) drie vand(en) selve(n) sessen voirt vercocht heeft meest(er)/
roelande veys Scelden(de) dair o(m)me volcomelijc quite/
de voirs(creven) anth(onijs) de voirscr(even) goede en(de) alle ande(re) dair voe(r)/
verobligeert de possesseurs en(de) p(ro)prietar(issen) der selver en(de)/
alle ande(re) vand(en) selve(n) drie peters erflijc en(de) alle(n) verloopen(en)/
rinte(n) van dien verschene(n) P(ro)mitt(ens) null(atenus) alloqui sed semp(er)/
sat(is)f(acere) si q(uid) et de d(i)c(t)a quitan(cia) erga quoscu(m)q(ue) r(e)c(t)am p(re)sta(r)e/
warandia(m) cor(am) langrode tybe sept(embris) xxiiii
ContributorsGreet Stevens , Mi-Je Van Gils
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-09-14 by Xavier Delacourt