SAL7372, Act: V°13.2 (25 of 845)
Search Act
previous | next
Act V°13.2  
Act
Date: 1478-07-03

Transcription

2019-09-22 by xavier delacourt
It(em) de voirs(creven) marie mertens dochter cu(m) tuto(r)e in p(rese)ncia heeft/
geapprobeert gelaudeert geconfirmeert geratificeert en(de) gelooft/
voir goet vast gestentich en(de) van weerden te houden en(de) te/
hebben tot ewige(n) dage(n) voir hue(r) huer oire erfg(enamen) en(de) nacomeling(en)/
alle alsulckx vercoope(n) en(de) verthie(re)ngen alse bijden voirs(creven) wettige(n)/
kinde(re)n des voirs(creven) wile(n) gorts van adelberghe en(de) sijns wijfs/
vormaels diversen p(er)sone(n) en(de) te div(er)sen stonden geschiet/
sijn van den onberuerlike(n) goeden en(de) erflike(n) goeden die/
gebleve(n) sijn en(de) verstorve(n) vanden selven ouders wair die/
gelege(n) sijn in woeni(n)gen huysen hoven wijng(ar)den chijsen/
rinte(n) pachte(n) en(de) allen ande(re)n hue(re)n toebehoirten En(de) voirt alle/
guedinge(n) transporte en(de) vestich(eit) die d(aer) af geschiet sijn den/
coope(re)n der selver Geloven(de) pro se et suis success(oribus) d(aer) tege(n)/
ne(m)mermeer te comen te doene noch yet te attempteren/
oft te laten come(n) doen oft attempte(re)n p(er) se aliu(m) vel alios/
dir(e)c(t)e vel indir(e)c(t)e quovis q(ue)sito colo(r)e eisd(em)
ContributorsGreet Stevens
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-09-13 by Xavier Delacourt