SAL7372, Act: V°141.2-R°142.1 (352 of 839)
Search Act
previous | next
Act V°141.2-R°142.1  
Act
Date: 1478-11-28

Transcription

2019-02-07 by xavier delacourt
It(em) pet(er) vaes de jonge sone pet(er)s ende jan vand(en) vere sone/
henr(ix) in p(rese)ncia hebben genomen ende bekint dat zij genome(n) hebben vand(en) eerweerdige(n) hee(re) hee(re)n janne van langrode prieste(r)/
administrateu[r] des godshuys van vlierbeke bij loeven(en) de p(er)cheele(n)/
van lande(n) desselfs godsh(uys) hier nae verclaert Te weten(e)/
ierst een half boender lants van thien vierdelen die/
henr(ic) brugman gehouden heeft en(de) dair af katlijne wed(uw)[e]/
henr(ix) wilen peters thalf dach(mael) hult gelege(n) de geheel/
thien vierdelen tusschen de goede jans bone dat jan de/
hane hult op deene de goede des voirs(creven) godsh(uys) dat de voirs(creven)/
jan de hane hult op dande(re) en(de) beneden derve jans wile(n)/
de pryke(re) opde derde ende den wech gaen(de) vand(en) twee eycken
//
ter loo weert op de vierde zijden It(em) thien vierdelen lants/
gelege(n) op dander zijde vand(en) voirs(creven) weghe te loeven(en) weert/
tusschen de goede des godsh(uys) van tongerloe op deene een half/
boender lants des voirs(creven) godsh(uys) van vlierbeke dat henr(ic) brugman/
voirtijts gehouden heeft ende nu hult de weduwe des voirs(creven)/
wilen henr(ix) peters op dande(re) de goede desselfs godsh(uys) va(n) vlierbeke/
dat lucas vand(er) calsteren hult opde derde comen(de) boven aen de/
hage It(em) achtien vierdel lants gelege(n) ald(air) tusschen een half/
boender lants dat de voirs(creven) weduwe peters vand(en) voirs(creven) godsh(uys)/
hult op deen zijde thiene(n) vierdel lants die de voirs(creven) weduwe/
vand(en) voirs(creven) godsh(uyse) van vlierbeke hult op dande(re) en(de) de strate/
op de derde It(em) achtien vierdel lants gelegen naest den voirs(creven)/
thien vierdelen die jan de hane vand(en) voirs(creven) godsh(uys) hult op/
deene en(de) de goede des voirs(creven) wilen jans de prykere op dande(re)/
comen(de) aen de strate ald(air) op de derde It(em) achtien vierdel lants/
gelege(n) boven aen dlicht neven de hage tusschen dlant dat/
pauwel de pape vand(en) voirs(creven) godsh(uys) van vlierbeke hult op/
deene en(de) de goede desselfs godsh(uys) dat jan de have hult op/
dande(re) It(em) vierthien vierdel lants gelege(n) tusschen de goede/
gorijs vrancx op deene thien vierdel lants des voirs(creven) godsh(uys)/
die jan de hane hult op dande(re) comen(de) aen de strate ald(air)/
opde derde Te houden te hebben ende te wynnen van halfm(er)te/
naestcomen(de) eene(n) t(er)mijn van tweelf jae(re)n lang deen nae dand(er)/
sonder middel vervolgen(de) Elcx jaers d(air)enbinne(n) om ende voe(r)/
tweelf mudd(en) rocx goet ende payabel der mate(n) van loe(ve)n cu(m)/
va(nn)[o] alle jae(re) sint andr(iesmiss)[e] ap(oste)ls te betalen en(de) te loeven(en) oft int/
godsh(uys) dairt m(ijn) hee(re) gelieve(n) sal te leve(re)n den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde/
quol(ibet) ass(ecutu)[m] It(em) is vorweerde dat de voirs(creven) wynne(n) de voirs(creven)/
landen den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde houden wynne(n) werve(n) ende/
meste(n) sullen wel en(de) loflijc gelijc reeng(enoten) bove(n) en(de) beneden/
en(de) die laten te hue(re)n afsceyden alsoe zij die ae(n)veerde(n) sullen/
Te weten(e) x vierdelen vand(en) xviii vierdele(n) gelege(n) boven/
aen dlicht neve(n) de hage besayt met rogge ongemest thalf/
boender vand(en) selven xviii vierdele(n) ende thalf boender vand(en)/
x vierdelen dair af de weduwe peters thalf dachmael/
heeft beyde met somerstopple(n) ende tsurplus vand(en) voirs(creven)/
land(en) met roggen stoppelen Ende alle dese vorweerd(en) (et)c(etera)/
cor(am) langr(ode) willemaer nove(m)br(is) xxviii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-14 by Xavier Delacourt