SAL7372, Act: V°146.2 (363 of 840)
Search Act
previous | next
Act V°146.2  
Act
Date: 1478-12-02

Transcription

2019-03-03 by xavier delacourt
It(em) g(er)truyt van grymde weduwe jans wilen scelkens die/
nu wijf is jans de briede(re) heeft gelooft lijske(n) santberchs/
wilen hue(re)r maerte(n) van hueren die zij huer sculdich bleven/
is xxvi stuv(er)s half te lichtmisse naestcomen(de) en(de) half te/
halfvasten(en) d(air)nae volgen(de) te betalen quol(ibet) ass(ecutu)[m] Met/
vorweerde(n) oft zij den yersten t(er)mijn liet overgaen onbetaelt/
dat dan al gevallen soude zijn cor(am) godefrido hanckaert/
sub(stitu)[to] burg(imagistro) decembr(is) s(e)c(un)da
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-14 by Xavier Delacourt