SAL7372, Act: V°164.4-R°165.1 (399 of 840)
Search Act
previous | next
Act V°164.4-R°165.1  
Act
Date: 1478-12-18

Transcription

2019-03-11 by xavier delacourt
Van allen questien en(de) geschillen die e(n)nichssins totte(n) dage/
toe van heden uutgestae(n) hebben tusschen augustijne ympens/
ter eenre ende pete(re)n vand(en) poele ter ande(re) uut saken/
van seke(re)n vorweerde(n) pechtinge(n) ende geloften tusschen/
de selve p(ar)tie(n) gepasseert voir scepen(en) van loeven(en) xii/
augusti a(nn)[o] lxxvi en(de) des d(air) uut tot des(en) dage toe/
gespruyt is hebben hen de selve p(ar)tie(n) gesubmitteert/
ende verbonden inde eendrechtige uutsprake vanden/
p(er)sone(n) naevolgen(de) Te weten(e) de voirs(creven) aug(ustijn) in ja(n)ne willem(me)/
van butsele en(de) ja(n)ne goed(er)thuys en(de) de voirs(creven) pet(er) in huge(n)/
van udekem en(de) willem(me) van lele in sulcker vuege(n) dat/
elcke d(er) voirs(creven) p(ar)tien zijne(n) seggers van sijnen gebreken/
volcome(n) informacie doen sal tusschen dit en(de) kersdach/
naestcomen(de) Ende dat de selve seggers hue(r) eendrechtige
//
uutsprake doen sullen op dat zijs eens zijn tussche(n) dit/
en(de) des sondaechs nae derthien dach naestcomen(de) Ende/
oft zij des niet overcome(n) en consten dat zij dan gesamend(er)/
hant eene(n) overman nemen sullen die zijne uutsprake/
overgehadt alle informacien d(air)af doen sal als ov(er)man/
binne(n) acht dage(n) dair nae volgen(de) Met vorweerden oft/
e(n)niger p(ar)tie(n) segger gegebrake dat zij eene(n) ande(re)n [gelike(n)] in/
die stad sullen moege(n) nemen Behalven den voirs(creven)/
aug(ustijne) zijne(n) goeden rechte van zijne(n) beleyde gedae(n) op/
de goede des voirs(creven) pet(er)s des(en) submissien niet tegenstaen(de)/
oft yemant binne(n) middelen tide met e(n)nigen rechte op/
des voirs(creven) pet(er)s goede e(n)nige rechtvorderinge pijnde te/
doen(e) ende oic ter ande(r) zijden den voirs(creven) pete(re)n zijnen/
goeden rechte uut crachte vand(en) voirs(creven) brieve(n) op den voirs(creven)/
aug(ustijne) en(de) zijne goede Promitt(entes) rat(um) cor(am) roelants/
tybe decembr(is) xviii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-14 by Xavier Delacourt