SAL7372, Act: V°173.5 (412 of 845)
Search Act
previous | next
Act V°173.5  
Act
Date: 1478-12-30

Transcription

2019-04-03 by xavier delacourt
It(em) de voirscr(even) lijsbeth de moeder die bekint heeft/
ontfaen te hebben inden name d(er) voirs(creven) a(n)nen en(de) clause/
als voir hue(r) gedeelte de hootpe(n)ni(n)g(en) van twee r(ijns)g(ulden)/
erflijck heeft geloeft alle(n) den voirs(creven) kinde(re)n t(er) manissen/
soe gheringhe men goede(n) zeker sal wete(n) te vinde(n) dat/
zij de voirs(creven) d(enieren) te erfrinten wed(er)om ae(n)legge(n) sal tot/
behoef d(er) voirs(creven) a(n)nen en(de) claus te weten(e) tot behoef van/
elken eene(n) r(ijns) gul(den) erflijck d(air)af En(de) int ae(n)leggen van/
dien besorgen dat clause(n) die rinte niet volge(n) en sal/
hij en sal de ande(re) kinde(re) zijne(n) suste(re)n en(de) hue(re)n mannen/
volcomelijck gelost hebbe(n) van geloften van vervanghen/
die zij op heden en(de) xx in febr(uario) lestleden voir hem hebbe(n)/
gedaen ende alsoe den voirs(creven) m(er)ten va(n)de(n) inhoud(en) va(n) die(n)/
geluefte(n) volcomel(ijck) genoech gedaen hebben eisd(em)
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-14 by Xavier Delacourt