SAL7372, Act: V°179.1 (418 of 845)
Search Act
previous | next
Act V°179.1  
Act
Date: 1479-01-02

Transcription

2019-04-29 by xavier delacourt
Allen den ghene(n) (et)c(etera) dat anthonijne vande(n) vliete wettige/
dochter jans wilen vanden vliete va(n) antwerpe(n) cu(m) tutore/
heeft geconst(itueert) gesedt volcome(n) macht procu(r)acie en(de) auc(tori)teyt/
gegeve(n) mychiele fyen Te heffen opte bue(re)n en(de) te ontfange(n)/
uuyte(n) handen adriaens va(n) ende zwag(er)s der voirs(creven) anthonijne(n)/
alsulke(n) derthien pet(er)s als d(er) selv(er) anth(onijnen) aenden voirs(creven) hue(re)n/
zwag(er) gevalle(n) zijn en(de) v(er)schene(n) te kersmesse lestlede(n) en(de) de/
voirscr(even) adriaen huer voirtijts voir wethoude(re)n d(er) stat va(n) antw(er)pe(n)/
heeft geloeft d(air)voe(r) ofts noot zij met rechte opden voirs(creven)/
adriane te volgen(e) en(de) met rechte te vorde(re)n en(de) te doene/
allet ghene des de voirscr(even) anthonijne selve doe(n) en(de) vorde(re)n/
soude moege(n) wairt dat zij selve in p(er)sone telker tijt en(de)/
plaetse(n) tegenwoirdich en(de) voir ogen wa(r)e den voirscr(even) ad(ri)ane/
d(air)af volcomelijck te quite(re)n en(de) quitan(cie) te geve(n) Promitt(ens)/
ratu(m) salvo iusto calculo cor(am) berct burg(imagistro) roelants b(er)gen/
scabinis januar(ii) ii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-14 by Xavier Delacourt