SAL7372, Act: V°206.4-R°207.1 (464 of 845)
Search Act
previous | next
Act V°206.4-R°207.1  
Act
Date: 1479-01-23

Transcription

2019-05-04 by xavier delacourt
It(em) peter vanden poele heeft geloeft in p(rese)ncien vander stat/
augustine ympens acht(er)volgen(de) zeke(re)n vorweerden en(de) (con)tracte(n)
//
tusschen hen voir scepen(en) van loven(en) geschiet a(n)no lxxvi aug(usti)/
xii dair voe(r) augustijn tot pet(er)s goeden geleyt es dat hij tussche(n)/
dit en(de) morghen te noenen hem borchtocht stelle(n) sal der wet/
genoech zijnde om hem te voldoene alsulke resten alse de/
selve augustijn voir hem betaelt heeft den nyeuwe(n) canoink(en)/
van sinte pet(er)s te loven(en) uuyt saken vander thiende(n) va(n) cortbeke/
ov(er)loe van welker thienden de voirscr(even) pet(er) heeft gheloeft/
augustijne altijt te lossene Ende hebben oick malcanderen/
toegesegt met malcande(re)n te reken(en) bynne(n) acht dage(n) vand(en) voirscr(even)/
gebreken om d(air)entende(n) den selve(n) aug(ustinen) te voldoene Ende heeft/
voirts geloeft de voirscr(even) pet(er) augustine te lossen(e) aende hee(re)n/
vander nuwer fundacien van sinte pet(er)s van alsulker pechtinge(n)/
als de voirscr(even) augustijn v(er)pacht heeft tege(n) de selve hee(re)n en(de)/
dit oick bynne(n) acht dage(n) naestcomen(de) alsoe dat sij hem d(air)af/
ontslaen ende ontlasten sele(n) cor(am) py(n)nock berct burg(imagistro) roelants/
roelofs langrode tybe scabinis et cete(r)is de cons(ilio) januar(ii) xxiii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-20 by Xavier Delacourt