SAL7372, Act: V°215.2-R°216.1 (486 of 845)
Search Act
previous | next
Act V°215.2-R°216.1  
Act
Date: 1479-01-28

Transcription

2019-05-17 by xavier delacourt
Tvo(n)nisse vanden gedinge dat voir meye(r) en(de) scepen(en) van/
loven(en) geweest heeft tussche(n) digne(n) merx weerdy(n)ne wouters/
crauwel met volcomen(en) p(ro)cu(r)acien vand(en) selve(n) hue(re)n man t(er) eend(er)
//
zijden ende janne van eyck steenhoude(r) t(er) ande(re) dair zij sustin(eer)de/
want jan tsijne(n) huys aenveerdt hadde uuyten huyse rombouts/
clouwens zijns behuwede zoens nae dat deselve rombout van/
live ter doot bracht hadde coppen steenweechs die desselfs ro(m)bouts/
wijf ende jans wijf huer moeder met hue(re)n hulpe(re)n dair hadde(n)/
gevlucht twee bedden den tabbairt desselfs rombouts wijf/
dair zij de bruyt inne was ende vele ande(re) p(ar)celen va(n) have(n) dat/
oick gielijs van duffle voir zijn huyshue(r) die he(m) rombout sculdich/
was uuytgewo(n)nen hadde behoirlijck met rasteme(n)ten zeke(re) p(ar)ceele(n)/
van haeflijke(n) goeden des voirscr(even) rombouts die gelijck vo(r)e in des/
voirscr(even) jans huyse gevlucht hadden geweest en(de) aende selve/
goede met rechte zijn huyshue(r) v(er)haelt gedragen(de) vi pet(er)s vi st(uvers)/
bat meer dan min en(de) hoe de schatters van des(er) stat ten v(er)sueke/
svoirs(creven) gielijs ten huyse svoirscr(even) jans vand(en) eycken geschat hadde(n)/
div(er)se p(ar)ceelen va(n) haven den voirscr(even) romboute toebehoiren(de) d(air)mede/
gielijs van zijnder huyshue(re)n was gecuelt zonder dat e(n)nighe/
bedden oft oick den voirscr(even) tabbairt dair des voirscr(even) rombouts/
wijf de bruyt mede was oft oick een nyeuwe scrijnhoute(n)/
scappree geschat ware(n) dwelck zij al p(rese)nteerde te bewijsen/
dat mids dien en(de) den vo(n)nisse gewesen bijde(n) scepen(en) van loven(en)/
oct(obris) x lestled(en) en(de) hue(re)n wettig(en) gebreken die zij met scepen(en)/
brieven va(n) loven(en) bekint junii xix a(nn)[o] lxxvii aenden voirscr(even)/
romboute hadde ombetaelt uuytstaende de voirscr(even) jan sculd(ich)/
soude zijn hem te v(er)claren vand(en) haeflijcken goeden die hij/
noch onderhadde den selve(n) romboute toebehoiren(de) op dat zij/
alsoe hue(r) schult d(air)aen mocht v(er)hale(n) Dair tege(n) jan ontki(n)nen(de)/
tvermet der voirscr(even) dignen vand(en) vluchten in zijne(n) huyse/
der voirscr(even) goede ende sustine(re)nde alsoe t(er) (con)trarie(n) van/
digne(n) (con)clusien Es gewijst ter manissen smeyers dat de/
selve digne huers v(er)mets niet volcome(n) en is In scampno/
januar(ii) xxviii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-20 by Xavier Delacourt