SAL7372, Act: V°234.1 (513 of 845)
Search Act
previous | next
Act V°234.1  
Act
Date: 1479-02-05

Transcription

2019-06-30 by xavier delacourt
It(em) florijs smeets zone wile(n) henr(ix) wonen(de) tsintjansgheest/
heeft genome(n) en(de) bekint dat hij genome(n) heeft va(n) diericke(n)/
le begghe rintmeest(er) en(de) gened(ich) he(re)n ts(er)toge(n) int quartier van/
loven(en) de goede h(ier)nae bescr(even) Te weten(e) inden yerste(n) een/
boender [en(de) xxxi cleyn roeden] wynne(n)ts lants geleg(en) inde voirs(creven) p(ro)chie opt velt/
geh(eeten) tgrootvelt reynval tussche(n) de goede lod(ewijcx) roelants t(er)/
eend(er) en(de) colarts franckart t(er) ande(r) zijden It(em) noch iii(½) dach(mael)/
lants gelege(n) opt selve velt neve(n) den voetpat gaen(de) va(n)/
tsintjansgheest te piet(er)meal weert die voirmaels gehouden/
heeft jan van ha(m)me It(em) noch een boend(er) lants geleg(en) opt/
tselve velt ge te cappendale weert dwelc voirmaels/
gehouden heeft jan rassijn en(de) zijn de voirs(creven) iii p(ar)cele(n) alsnu/
brake It(em) een boender lants en(de) xxxi [cleyn] roede(n) lants gelege(n)/
acht(er) thof des voirs(creven) jans rassijn It(em) noch iii dach(mael)/
lants gelege(n) opden wech te gherichte weert neve(n) de/
lande van chantrain welke twee p(ar)ceele(n) alsnu besayt/
zijn met rogghe It(em) noch een cleyn bempdeke(n) gelegen/
opde(n) voetpat van geldenaken neve(n) de beke lopen(de) te/
menge weert Te houden te hebbe(n) te wynne(n) en(de) te/
gebruycken van sint andr(ie)s misse lestleden eene(n) t(er)mijn va(n)/
ix jae(re)n deen nae dande(r) zonder middel v(er)volgen(de) Elx/
jaers d(air)enbynne(n) om en(de) voe(r) vijf mudden rox mate va(n) loven(en)/
en(de) pacht van sint jansgheens alle ja(r)e den voirs(creven) rintm(eeste)r/
te betalen(e) tsint andr(ies)misse [en(de)] te loeven(en) ten huyse des voirs(creven)/
rintmeest(er)s te leve(re)n Behalve(n) dat de selve rintmeest(er)/
den selve(n) win en(de) zijn p(er)de vueden sal behoirlijck It(em)/
es vorweerde dat de voirscr(even) wy(n)ne de voirs(creven) lande/
sal wi(n)nen en(de) werve(n) en(de) eens mesten by(n)nen ix jae(re)n wel/
en(de) loflijck gelijck reengenote(n) bove(n) en(de) bened(en) En(de)/
de voirscr(even) lande laten tsijne(n) afscheyden gelijck hij die/
tsijne(n) aencome(n) vond(en) en(de) aenveert heeft cor(am) tybe willem(air)/
februar(ii) v
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-20 by Xavier Delacourt