SAL7372, Act: V°259.3 (558 of 844)
Search Act
previous | next
Act V°259.3  
Act
Date: 1479-02-27

Transcription

2019-08-01 by xavier delacourt
Met condicien dat de voirscr(even) weduwe die in rechte steet/
voir de hee(re)n vanden rade van brabant teghe(n) mijne(n) hee(re) den/
archidyaken van brabant inder kerken va(n) camerijck uuyt saken/
van dat de voirscr(even) wijlen laur(eys) geleyt was nae des(er) stat/
recht voir zijn wettich gebreck tot alle(n) den goeden des/
voirscr(even) [wilen] (christ)iaens en(de) oick des voirs(creven) (christ)iaens oft zij van/
dien processe soet [tot] noch beleyt es oft voirts beleyt sal w(er)d(en)/
mids p(ro)cu(r)acien bij huer h(ier) gegeve(n) zeke(re)n p(er)sone(n) bij (christ)iane/
genoempt oft oick tegen yemande anders die huer aende/
voirs(creven) goede dair de voirs(creven) wile(n) laur(eys) toegeleyt was/
e(n)nighen hinder stoot questie oft letsel hadde oft lede oft/
e(n)nighe costen dade dat zij alle die coste(n) zij ware(n) va(n)/
rechte oft ande(re) en(de) insgelix de costen die laur(eys) oft zij d(air)om/
geleden hebbe(n) mette(n) br(ieve) voirs(creven) talle(n) tijde(n) alst huer gelieft sal/
moege(n) v(er)reycken en(de) verhalen en(de) en sal huer met dese(n) niet/
voirder moege(n) behulpe(n) eisd(em)
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-20 by Xavier Delacourt