SAL7372, Act: V°266.2 (570 of 844)
Search Act
previous | next
Act V°266.2  
Act
Date: 1479-03-04

Transcription

2019-08-02 by xavier delacourt
Want denijs wout(er)s als geleit in des(er) stat recht onder den ande(re)n/
tot allen den goeden have en(de) erve her jans ro(m)melarts geheete(n) de/
smet wair die geleg(en) sijn hem metter stat brieve(n) gescre(ve)n aende(n)/
meye(r) van halen oft sijne(n) stedehoude(r) te winghe hadde doen leve(re)n/
alle de selve goede en(de) dach van rechte op heden doen beteyken(en)/
alhier te (com)pare(re)n den vors(creven) janne ro(m)melairt oft hij teg(en) de selve/
execucie hem hadde willen oppone(re)n dair de selve jan niet comen/
en es den vors(creven) denise trecht e(r)nstelic versueken(de) Soe hebben de/
scepen(en) van loven(en) t(er) maniss(en) nae dat hem bij resc(ri)pte willems van/
ophem dyeners tot winge geblek(en) heeft tvors(creven) exploit execucie en(de) dach bescheidinge behoirlic gesciet te sijne gewijst voir een/
vo(n)nisse datmen den vors(creven) geleidde(n) vand(en) vors(creven) goede(n) houde(n) soude/
inde macht van sijne(n) vors(creven) beleide soe verre dat noch voer scep(enen)/
comen was cor(am) eisd(em)
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-20 by Xavier Delacourt